Vist i plau d'Urbanisme a una línia de mitja tensió a Navès i Clariana

per Redacció , Solsonès, 8 de gener de 2014 a les 09:09 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 8 de gener de 2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El Diari Oficial de la Generalitat publica aquest dimecres l'EDICTE de 19 de desembre de 2013, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referent als municipis de Navès, Clariana de Cardener i Cardona.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 4 de desembre de 2013, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
Pla especial urbanístic del projecte d'instal·lació de línia aèria i subterrània de mitja tensió, enllaç Navès-Clariana 25 kv i nou centre de mesura, als termes municipals de Navès, Cardona i Clariana de Cardener
 
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió acorda:
 
-1 Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic del projecte d'instal·lació de línia aèria i subterrània de mitja tensió, enllaç Navès - Clariana 25Kv i nou centre de mesura, als termes municipals de Navès, Cardona i Clariana de Cardener, tramès per la societat Elèctrica de Guixés, SL, i tramitat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
-2 Exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la darrera publicació obligatòria.
-3 Donar coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública així com garantir la consulta del Pla especial per aquests mitjans.
-4 Comunicar l’aprovació inicial a les persones propietàries dels terrenys que siguin compresos en l’àmbit.
 
 

 

Participació