1 de 10
Medi Ambient

​L’Agència de Residus de Catalunya obre una convocatòria d’ajudes per la retirada de l’amiant en construccions

El termini màxim per presentar sol·licituds és el 25 de juliol

Imatge de recurs d'una teulada amb amiant | Cedida
per Redacció, Solsonès | 26 de maig de 2023 a les 08:44 |
L’Agència de residus de Catalunya ha obert una convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, com ara cobertes, canonades i dipòsits. Queden exempts d’aquest ajut els abocaments existents.

Així mateix, obre una línia d’ajuts destinada a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Aquesta línia d’ajuts, publicada al DOGC. 8922 - 24.5.2023, estableix, a les bases reguladores, dues tipologies d’ajut classificades en dos annexes. L’annex I es destina a la retirada dels materials a béns immobles, mentre que l’annex II es destina a la retirada dels materials, la seva substitució, així com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum en immobles que tinguin o hagin tingut una activitat econòmica.

Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, amb l’objectiu fixat per la Unió Europea de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i de tot el territori abans de l’any 2032.

 
 

Import de les ajudes.

La resolució detalla que per l’annex I, on es destinen 10 milions d’Euros; es destinarà un màxim de 30.000 € per actuació, cobrint el 100% de les despeses subvencionables. El procediment és per concurrència pública no competitiva (per ordre d’arribada de les sol·licituds i fins exhaurir el pressupost). El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 25 de juliol.

Pel que fa a l’annex II s’hi destinen 40 milions d’euros. En aquest cas la quantia màxima de l’ajut varia entre el 40 i 60% segons el volum de l’empresa. Pel que fa a la retirada i substitució de la coberta hi ha uns topalls fixats segons la seva mida que oscil·len entre 20 i 40 €/m2. Per a la instal·lació de plaques l’import subvencionable és d’entre 262 i 534 €/kWp. Al tractar-se d’una convocatòria en concurrència competitiva hi ha uns barems per atorgar diferent puntuació segons el tipus d’activitat econòmica, on les empreses del sector agrari tenen la màxima puntuació. La puntuació també beneficia a les cobertes petites de menys de 500 m2 o el fet que es dugui a terme una actuació completa, com és el cas de retirada, substitució i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum. El termini per presentar sol·licituds és igual que en cas de l’annex I, el 25 de juliol.


L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha habilitat una web específica amb tota la informació referent a aquestes ajudes: https://residus.gencat.cat/amiant

 

Participació