1 de 10
ApS CUP

CUP Solsona demana una solució urgent per a les treballadores familiars del Consell Comarcal​

Les treballadores familiars estan cobrant menys diners dels que marca la llei

per Redacció, Solsona | 20 de gener de 2023 a les 14:08 |
ApS-CUP ha emès el següent comunicat  sobre la necessitat de solucionar urgentment la situació de les treballadores familiars a domicili del Consell Comarcal del Solsonès.


El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) té per objectiu donar suport a situacions de necessitat en l’entorn domiciliari i potenciar l’autonomia i la integració en l’entorn familiar i comunitari de les persones grans que necessiten aquesta ajuda, sent una política estratègica davant dels canvis socials i demogràfics que estem vivint avui en dia.

L’informe emès per l’Institut Català de Polítiques públiques del mes de juliol de 2022, relatiu a “Avaluació de la implementació del servei d’ajuda a domicili (SAD)”, la lectura del qual us recomanem, conté unes conclusions força alarmants i sobretot molt realistes del poc reconeixement de les seves funcions i de  la precarietat de les seves condicions laborals.


El Consell Comarcal del Solsonès, en lloc de col·laborar/ajudar a disminuir aquesta manifesta precarietat, està fent tot el contrari, està aguditzant-la i fent-la encara més greu i injusta. És sabuda la reivindicació de les treballadores familiars d’aquesta casa, però el que brilla per la seva absència són les solucions. 

Quan s’afirma que una treballadora familiar, a jornada sencera, un cop descomptades les retencions fiscals, no arriba als 1000€, és del tot cert. En el seu cas, però, aquesta circumstància no només es deu a la falta de reconeixement social de les tasques que realitzen, sinó també al fet que aquest Consell Comarcal no està retribuint a aquestes treballadores tal i com marca la llei. 


Tenim l’evidència que, almenys, la nòmina de les treballadores familiars no s’ajusta al salari base i al complement de destí que anualment fixa la Llei de pressupostos de l’estat, que els hi és de plena aplicació. Les treballadores estan cobrant des de fa molts anys menys diners que els que haurien de cobrar, o dit d’una altra manera, una treballadora del Consell Comarcal del Solsonès cobra menys que una treballadora familiar d’una altra administració que tingui reconegut el mateix Grup (C2) i el mateix nivell (16). 

Els principals responsables d’això són aquest Consell Comarcal. Per tot això, exigim que es reverteixin les actuals desigualtats i:
1. Es procedeixi de manera immediata a ajustar l’import del sou base i complement de destí al que correspongui d’acord amb la Llei General de Pressupostos, així com el complement específic que els hi correspongui per Conveni. 
2. Se les rescabali de tots els imports que han deixat de percebre en els darrers anys, per aquest detriment en la seva nòmina. 
3. Que es reconegui una singularitat per les tasques que desenvolupen les treballadores familiars via millora en el complement específic, que dignifiqui la retribució que reben per la seva feina.
4. Es faci una revisió exhaustiva de les nòmines dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal del Solsonès i es solucionin les irregularitats actuals.

És responsabilitat d’aquest govern del Consell Comarcal que la situació precària de les treballadores del SAD segueixi setmana rere setmana. És un problema que es podria solucionar demà mateix via reconeixement del complement específic i l’ajust de la nòmina a la Llei de Pressupostos. La seva precarietat és una situació urgent que no pot esperar a que les llargues negociacions de la RLT o a una futura auditoria, i per tant cal ser solucionada amb urgència amb les eines que hi ha l'abast.

 

Participació