Energia

El Consell Comarcal vol posar-se plaques fotovoltaiques per autoconsum

Ha contractat la redacció del projecte executiu i direcció d'obra d'una instal·lació solar fotovoltaica en règim d'autoconsum a la coberta de l'edifici del SeminaribVell, seu del Consell

per Ramon Estany, Solsona | 5 d'agost de 2022 a les 07:43 |
Edifici del Consell Comarcal del Solsonès
Després de demanar pressupost a tres empreses, el Consell Comarcal del Solsonès ha contractat la redacció del projecte executiu i direcció d'obra d'una instal·lació
solar fotovoltaica
en règim d'autoconsum a la coberta de l'edifici del Seminari Vell, seu del

Consell Comarcal del Solsonès a Solsona. 

Els treballs s'han adjudicat a l'empresa solsonina INGÈNIA ECO TECH, SL. empresa solsonina per un cost de 3.890,40 euros (sense IVA).


L’objectiu del projecte a desenvolupar és la descripció, càlcul tècnic, disseny i valoració econòmica d’una instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum amb compensació dels excedents produïts, d’una potència a determinar, per produir una part de l’energia elèctrica consumida al conjunt d’edificis que conformen la seu del Consell Comarcal del Solsonès, assolint una reducció significativa del consum d’energia subministrada per la xarxa elèctrica, per aconseguir un estalvi econòmic significatiu en les despeses de funcionament d’aquest equipament i a la vegada evitar l’emissió de CO2 a l’atmosfera, d’acord amb la producció d’energia renovable.

Atès que el Consell Comarcal del Solsonès està en funcionament tots els matins laborables, amb horari de 8:00 a 15:00 hores, així com algunes tardes, i les dependències del Centre de Formació d’Adults totes les tardes de l’horari lectiu, pot considerar-se com una infraestructura ideal per aquest tipus d’instal·lacions, atès que l’electricitat generada per la instal·lació solar fotovoltaica serà consumida de manera instantània en la seva totalitat i de forma directa per l’activitat del Consell Comarcal i els excedents d’energia elèctrica produïda fora dels horaris de treball, seran evacuats a la xarxa de la companyia subministradora.

Els treballs de redacció del projecte havien d’estar finalitzats el dia 29 de juliol de 2022

 

 

Participació