1 de 10
Solsona

La nova comissaria de la Policia Local de Solsona, cada dia més a prop

N'ha sortit a exposició pública el projecte de rehabilitació, amb un pressupost de 199.000 euros

Planta de la nova comissaria de policia de Solsona, des de l'accès pel carrer Llobera
per Redacció, Solsona | 28 de juny de 2022 a les 10:34 |
Havent-se aprovat inicialment per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió ordinària del dia 20 de juny de 2022, el Projecte d’obres ordinàries per la rehabilitació de local per noves dependències de la Policia Local de Solsona, al carrer de Llobera, 31, se sotmet a informació pública per termini de trenta dies, comptat des de l’endemà al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El projecte estarà a la disposició dels interessats al web municipal (https://www.ajsolsona.cat) i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament (https://solsona.eadministracio.cat).

El projecte inclou la reforma de la planta baixa i semisoterrani de l’edifici situat al carrer Llobera 31 de Solsona.

L’edifici es situa a una parcel.la entre mitgeres amb façana al carrer Llobera i carrer Vall Calent. Disposa de planta baixa, a cota accés carrer Llobera, i planta semisoterrani amb accés des del Vall Calent. La planta baixa es troba distribuïda i adequada com a ús oficina. Disposa de un despatx tancat, una zona principal diàfana i un nucli de banys.
Aquesta planta disposa d’accés principal des del carrer Llobera i un segon accés a través del vestíbul comunitari de l’edifici.


La planta semisoterrani, destinat a magatzem i garatge disposa d’un espai diàfan dividit per l’estructura pròpia de les voltes del sostre. A la part posterior hi ha una zona a cota superior amb parets enguixades. L’accés a aquest planta es a través de dues obertures al pati del Vall Calent. També hi ha un accés per a personal a través d’una escala que arranca des del vestíbul comunitari.
Actualment la planta primera es troba ocupada per dependències municipals dels residus i planta semisoterrani es destina a magatzem.


Actualment les dependències de la policia municipal es troben a un local de planta baixa del
carrer de la Regata, 1 de Solsona.

És un espai de petites dimensions que no pot donar la funcionalitat requerida per aquest tipus de servei. Hi ha una falta d’espai destinat a serveis administratius i també a zones
d’emmagatzematge.
Amb el trasllat de les dependències policials al local del carrer Llobera, es podrà tenir unes
dependències dimensionades a les necessitats i tamany del municipi i a més vinculat a un espai d’arxiu, magatzem i guarda dels vehicles policials.

El nou local disposa d’una bona comunicació. Disposa de l’accés principal pel públic pel carrer llobera, al casc antic de Solsona i una sortida o accés pel cos policial des del Vall Calent.
Amb l’actuació proposada, es projecta una escala interior per a comunicar interiorment les dues plantes. Així es disposarà d’unes dependències policials a planta baixa amb atenció al públic , i espais administratius i amb comunicació interna directa a la planta semisoterrani, on hi haurà el garatge, magatzem, arxiu i instal·lacions de l’edifici.

CALENDARI D’EXECUCIÓ,
Es preveu una durada de 4 mesos. El pressupost base de licitació ascendeix a199.596,40 euros.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
ESTAT ACTUAL:

S’intervindrà a l’interior de la planta baixa i semisoterrani.
La planta baixa, a nivell del carrer Llobera, es troba amb una distribució i acabats propis
d’oficina.
Esta distribuïda amb un espai únic diàfan amb façana al Vall Calent, una estança tancada amb finestra al carrer Llobera i un nucli de banys adossats a mitgera.
Disposa de paviment de gres, sostre amb placa registrable i parets enguixades i pintades.
En quant a les instal·lacions, la planta està dotada d’electricitat, climatització aigua, sanejament i calefacció.
La planta semisoterrani, té un ús de magatzem i zona d’instal·lacions.
El sostre d’aquesta planta és de volta de pedra, amb murs de pedra vista.
Disposa de paviment de formigó i sostres i parets de pedra vista.
En la zona posterior, les parets es troben enguixades i pintades.
Alberga dues calderes, una d’elles dóna servei a la planta baixa i primera de l’edifici.
Aquesta planta té sortida al Vall Calent a través d’un pati descobert vallat amb tanca de pedra i porta batent metàl.lica de dues fulles. Els tancaments laterals són murs de mamposteria acbat arrebossat amb la parcel.la veïna i reixa metal.lica amb pas de vianants d’accès a l’escala que comunica el Vall Calent i c Llobera.

PROPOSTA:
El programa funcional de les dependències de la policia local es situaran a planta baixa amb
accés des del carrer Llobera.
La planta semisoterrani s’acondiciona per garatge, arxiu, instal·lacions...
Les duess plantes es comunicaran interiorment mitjançant una nova escala.
A nivell funcional, l’accés a la planta baixa es realitzarà a través d’un cancell, amb doble porta.
La primera porta es abatible i la segona amb accionament automàtic de fulla corredera.
S’accedeix al vestíbul principal, amb zona de recepció.
Aquesta zona de recepció es comunica directament amb àrea administrativa.
El vestíbul públic es dota de bany adaptat.
Des del vestíbul s’accedeix a la zona de treball amb accés controlat, on es distribueix la sala de reunions, despatx de denúncies i despatx del cap de policies, les tres peces amb obertures al Vall Calent. També té accés a un arxiu d’objectes perduts, a l’armer i a la nova escala que comunica amb planta soterrani.

Es distribueixen dos vestidors dotats de rentamans, cabina amb inodor, cabina amb dutxa i
banc amb penjadors. Els dos vestidors s’accedeix des de una estança de guixetes . Aquesta
estança amb doble porta permet la comunicació interior de totes les àrees internes de treball pròpies dels policies, en concret, permet la comunicació entre l’àrea administrativa i els despatxos i sala reunions de costat del Vall Calent. A més es podrà accedir als vestidors i banys des de totes les estances de treball, sense intereferir amb la zona d’ús públic.

La nova escala es situa paral·lela a l’escala pública que comunica el carrer Llobera amb el Vall calent, que pertany al mateix edifici. S’hi accedeix a través d’un vestíbul on hi ha l’accés a l’armer. És una escala de dos trams a 90 graus, d’una amplada de 90 cm

Al projecte també es preveu anul·lar el segon accés des del vestíbul comunitari.
La planta semisoterrani serà condicionada com a garatge, zona instal·lacions, i arxiu. S’anul.la l’accés des de les escales que arranca des del vestíbul comunitari.

Les estances resultants de la rehabilitació són:
PLANTA BAIXA
Entrada/cancell 7,61 m2
Vestíbul públic 17,61 m2
Recepció 3,31 m2
Àrea administrativa 17,15 m2
Bany públic 3,71 m2
Pas 1 4,34 m2
Guixetes 8,34 m2
Vestidor 1 9,21 m2
Vestidor 2 9,03 m2
Sala objectes perduts 2,95 m2
Pas 2 4,57 m2
Armer 3,43 m2
Escala 4,28 m2
Passadís 11,74 m2
Sala reunions 16,50 m2
Despatx denúncies 8,00 m2
Despatx cap policia 10,40 m2
Superfície útil p baixa 142,18 m2

PLANTA SEMISOTERRANI
Garatge 43,45 m2
Zona instal·lacions 42,15 m2
Pas – zona rack 11,98 m2
Arxiu 12,68 m2
Zona sota vestíbul 16,72 m2
Sup. útil p semisoterrani 126,98 m2
 

 

Participació