LLIM El Pi d'Olius

​Els beneficis de l’escola bressol

L’escola bressol LLIM El Pi d’Olius, gestionada per Cavall de Cartró, potencia les relacions interpersonals i l’experimentació lliure de l’infant, aspectes que afavoreixen el seu desenvolupament

per LLIM El Pi d'Olius, Olius | 12 de maig de 2022 a les 08:05 |
Les escoles bressol gestionades per Cavall de Cartró acullen a infants des dels quatre mesos fins als tres anys i possibiliten als nens i nenes noves opcions perquè enriqueixin
i ampliïn les seves experiències, a la vegada que generen relacions amb altres infants,

adults i nous espais.

L’escola bressol és un entorn on es faciliten oportunitats d’aprenentatge, possibilitats de joc, d’ambient i de relacions. Ofereix als infants un conjunt d’experiències educatives que afavoreixen el seu desenvolupament i de retruc, la seva autonomia.

 

El joc i la lliure experimentació són els pilars de la metodologia d’aquesta escola bressol, així com els elements bàsics per a la construcció del coneixement, la personalitat i l’adquisició de les eines comunicatives necessàries per a la socialització.


La diversitat de propostes i materials, que els equips educatius preparen i ofereixen als
diferents espais dels centres, són diferents dels que es poden trobar a casa i, a més,
contribueixen al desenvolupament cognitiu i motriu dels nens i les nenes. En definitiva, un entorn privilegiat on les relacions interpersonals hi són molt presents.

Els beneficis principals de l’escola bressol es resumeixen en què:
 Es construeixen les primeres relacions socials, després de la família, amb nous adults i d’altres infants amb els quals compartiran espai i temps.
 S’ofereixen espais i materials per afavorir entorns rics on poder investigar, experimentar i crear.
 Es facilita el desenvolupament i l’autonomia dels infants.
 S’afavoreix el ritme d’aprenentatge de cada infant.
 Es potencia la seva curiositat, adaptant els espais, els materials i les propostes a les seves necessitats.
 Es potencien les capacitats motrius, cognitives, socials i emocionals de l'infant per tal que pugui desenvolupar la seva identitat i personalitat.
 S’ajuda a conciliar la vida familiar i la vida laboral, alhora que es possibilita la igualtat d'oportunitats dels infants, independentment del seu origen i condició social.

Com a espai respectuós i obert a les famílies, s’estableix amb elles una comunicació diària i uns vincles emocionals que resulten imprescindibles, ja que es comparteixen moments clau de cura i educació, en els primers anys de vida de l’infant. Per això, la seva col·laboració és potenciada i cuidada, fomentant la seva participació continua en la vida de l’escola.

En conclusió, perquè l’infant pugui créixer i desenvolupar-se de manera harmònica, necessita tenir cobertes les seves necessitats vitals, un adult de referència que el miri i el sostingui, i un entorn de qualitat que afavoreixi l’autonomia del joc i l’exploració com a eina per desenvolupar-se, conèixer i aprendre.

El centre obre el termini de preinscripcions aquesta setmana


Aquesta setmana comença el període de preinscripcions per al proper curs escolar a l’escola bressol LLIM El Pi d’Olius, gestionada per Cavall de Cartró. El termini acaba el proper 20 de maig.

Totes les persones interessades en presentar la seva sol·licitud hauran de posar-se en contacte amb l’escola bressol, perquè els indiquin com procedir.

Sobre Cavall de Cartró


Cavall de Cartró és una entitat centrada a acompanyar en el seu desenvolupament educatiu, emocional i social a nens, nenes i adolescents d'entre 0 i 16 anys i les seves
famílies. Des de fa més de 15 anys ofereix una metodologia plenament experimental i
vivencial, on el nen és el protagonista del seu propi aprenentatge i els educadors són
acompanyants que faciliten aquest procés.

 

Participació