1 de 10
Micropobles

​L’Associació de Micropobles lliura un projecte d'Estatut als grups del Parlament

Representants de l’entitat es van reunir ahir amb el grup parlamentari de Junts, el qual va coincidir en la necessitat de crear una eina específica per al món rural

per Redacció, Solsonès | 23 de febrer de 2022 a les 16:37 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 23 de febrer de 2022 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L’Associació de Micropobles de Catalunya va lliurar ahir dimarts el projecte d’Estatut dels Micropobles al grup parlamentari de Junts per Catalunya en un nou pas per a la seva aprovació definitiva al Parlament català. L’entitat de municipis creu que aquest document és bàsic per poder portar a terme alguns dels seus objectius més importants, com són revertir la despoblació en l’àmbit rural i fer efectius els principis de diferenciació i de suficiència financera (segons estableix l’Estatut de Catalunya). Cal dir que, anteriorment, l’associació ja havia fet entrega dels estatuts als grups parlamentaris de la CUP i d’ERC, i que ha sol·licitat reunir-se amb la resta de formacions per lliurar-los el document.  

En la reunió mantinguda ahir entre Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, i una representació de l’Associació de Micropobles, encapçalada pel seu president, Mario Urrea, es van tractar les necessitats del món rural i es va manifestar la necessitat de treballar conjuntament per poder aprovar des del Parlament l’Estatut dels Micropobles, una eina que van considerar totalment necessària per al món rural.

 

Els representants del l’associació van recordar que a Catalunya hi ha 342 micropobles, que acullen un 1,2% de la població (uns 89.000 habitants) i que cobreixen el 35% del territori.


Què proposa l’estatut


El document lliurat als grups parlamentaris, elaborat després d’anys de treball i que ha estat consensuat amb el territori i els municipis implicats, proposa els següents continguts:


TÍTOL PRELIMINAR
Contingut: Disposicions generals, objectiu, definicions i principis


 Definició:
- Municipis inferiors a 500 habitants
- Municipis de menys de 1.000 habitants, o amb cap nucli superior a 500, o amb una densitat inferior a la mitjana dels micropobles, o amb pèrdua continuada de població durant 5 anys consecutius

Principis:
- De diferenciació: es una realitat diferent a la general
- De subsidiarietat: assignació preferent de competències per als micropobles
- De suficiència financera: equilibri entre competències i recursos

 Transversalitat en el suport:
- Garantir la igualtat material
- Memòria específica per als micropobles en els reglaments i projectes de llei

 TÍTOL PRIMER. RÈGIM EN MATÈRIA ECONÒMICA I FINANÇAMENT

Mesures en el sector de l’economia
- Planificació estratègica: simplificació i unificació, d’acord a l’estratègia local
- Desplegament de la fibra òptica
- Contractació menor: evitar la inhabilitació d’empresaris locals
- Mesures sancionadores alternatives a les econòmiques

 Mesures en la cooperació local, específicament les transferències: el finançament

- Cooperació del sector públic amb els micropobles
- Unificació dels ajuts en un fons de lliure disposició (finalistes): autonomia local
- Trams específics per als micropobles en les subvencions finalistes en concurrència competitiva
- Destinar un 5% del Fons d’Habitatge als Micropobles

 TÍTOL SEGON. RÈGIM ESPECÍFIC EN MATERIA FISCAL

 Ultraperifèria demogràfica
- Micropobles que perden població durant 5 anys consecutius
- Règim fiscal específic i incentius a l’ordenament municipal
- Ampliació de la destinació dels recursos del Fons per al Foment del Turisme

 TÍTOL TERCER. RÈGIM ESPECÍFIC EN URBANISME I ORGANITZACIÓ DEL TERRIRORI

 Principi de proximitat
- En la implantació d’infraestructures i compensacions
- Aprovat per la subcomissió d’Urbanisme que pertoqui

 Modificacions normatives
- Ampliar els professionals que participen en les comissions d’Urbanisme
- Crear les subcomissions d’Urbanisme dels micropobles
- Suprimir estudis (impacte i paisatge) en els plans territorials
- Excloure la necessitat d’aprovació de projectes específics en sòl no urbanitzable (per exemple, per a una línia elèctrica de pocs metres per a granges o establiments autoritzats)
- No alterar el planejament urbanístic (s’ha de preservar la identitat dels municipis)
- Permetre l’aprovació d’ordenances que delimitin actuacions entorn els camins
- La il·legalitat d’una edificació en sòl no urbanitzable no pot afectar la resta d’edificacions
- Suprimir l’obligació de llicència per actuacions no contemplades al planejament
- Llogar finques rústiques per sota de la unitat mínima (per exemple, per fer horts) no es pot considerar parcel·lació urbanística
- Mesures específiques per als micropobles en la normativa d’habitatge
- Traspassar als consells comarcals les obligacions en matèria d’animals abandonats.

 Subcomissió d’urbanisme dels micropobles
- Exerceix les mateixes funcions que la Comissió d’Urbanisme
- En cada comissió s’ha de consultar la subcomissió
- Representada per càrrecs electes del micropobles
- Participada, si s’escau, amb tècnics i professionals qualificats

 TÍTOL QUART. RESPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL DEL MICROPOBLES

 El títol quart modifica normes de diferent rang, per tal de preveure l'atenció específica als micropobles i la representació institucional d'aquests en aquells òrgans, la competència dels quals és rellevant per a la preservació i desenvolupament d’aquests municipis.

 La tècnica emprada ha estat la d'afegir un membre més en aquests organismes, sense reduir, doncs, la participació d'altres entitats.

 Representació general: Secretaria General del Micropoble que en depengui de Presidència o de Vicepresidència.

Representacions sectorials, com ara:
- Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
- Consell Nacional de Joventut de Catalunya
- Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
- Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua
- Consell Social de les universitats de Catalunya
- Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu (IDAPA)
- Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
- Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya
- Observatori del Paisatge de Catalunya
- Consell d’Administració de l’Agència d’Habitatge
- Consell Assessor de l’Agència d’Habitatge de Catalunya
- Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
- Consell de la Mobilitat de Catalunya

 TÍTOL CINQUÈ. MESURES ORGANITZATIVES I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

- Comunitats de municipis: facilitar la constitució, contractació i finançament
- Ple del Consell Comarcal: Consell d’alcaldes i alcaldesses

 

Participació