Solsona

​El govern solsoní porta al Ple un pressupost de 10,5 milions d’euros

Medi Ambient és l’àrea que experimenta un increment més accentuat, del 53%

per Redacció, Solsona | 24 de novembre de 2021 a les 15:48 |
El pressupost general municipal per a l’exercici 2022 és el punt central del Ple ordinari de novembre de l’Ajuntament de Solsona, que se celebra aquest dijous a les nou del vespre. El govern presenta una proposta de 10,5 milions d’euros, un 1% inferior a la de l’any passat, si bé augmenta la despesa corrent. L’àrea de Medi Ambient és la que experimenta un increment més accentuat, del 53%, a causa del porta a porta, i s’endú un 14,4% del pressupost. En canvi, minven les inversions, que sumen un total de 682.835 euros.

Segons l’executiu, la proposta de pressupost es caracteritza per ser “eminentment social”, amb el manteniment d’ajuts socials i les inversions, alhora que es redueix el nivell d’endeutament. Respecte el 2021, el pla d’inversions baixa notablement per l’absència dels 700.000 euros d’ajuts Feder que es preveien l’any passat. La partida més elevada, de 215.000 euros, es reserva per a la nova comissaria de la Policia Local, una actuació que es va ajornar aquest any per invertir en el material del porta a porta. La segona inversió més costosa, de 125.000 euros, és la de l’entorn del tanatori, que inclou enjardinament, adequació d’un aparcament exterior, instal·lació de rec i nou enllumenat, entre d’altres.


L’ordre del dia del Ple també inclou la tercera modificació de crèdit d’aquest any, en aquest cas pel valor de 160.000 euros. Ho fa necessari un increment de la despesa per obres de reparació d’avaries de la xarxa d’abastament d’aigua i d’energia elèctrica per bombar aigua a la xarxa d’abastament. A més, s’ha rebut una subvenció del Pla Educatiu d’Entorn de la Generalitat que compensa la partida corresponent d’Educació.

Un altre punt per votar fa referència al centre d’acollida de menors migrats. Es proposa prorrogar el permís d’ocupació de dos habitatges de titularitat municipal deu anys més, que se sumen als deu anys aprovats el mes de gener, a la cooperativa social GEDI. S’ha considerat oportú modificar l’acord arran de la detecció, l’estiu passat, de deficiències estructurals a l’edifici que requereixen una inversió, per part de GEDI, de 230.576 euros, més del doble respecte del projecte inicial.


Entre altres qüestions, aquest dijous també es deliberarà sobre la modificació de l’horari dels plens ordinaris. Des d’Alcaldia es proposa passar de les nou a dos quarts de vuit del vespre.

Ordre del dia Ple 25/11/2021


1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Modificació de crèdit núm. 3/2021 del pressupost vigent
3. Pressupost general de l’Ajuntament de Solsona corresponent a l’exercici
econòmic 2022, així com les bases d’execució i la plantilla de personal
4. Nomenament de representants municipals
5. Conveni amb GEDI, cooperativa d’iniciativa social. Permís d’ocupació
temporal per a dos habitatges del c. d’Antoni Gaudí, 5
6. Acceptació de subvenció de l’Escola Municipal de Música Joan Roure
per al curs 2018-2019
7. Acceptació de subvenció de l’Escola Municipal de Música Joan Roure
per al curs 2019-2020
8. Modificació de l’hora de celebració de les sessions plenàries ordinàries
9. Informes financers i econòmics del segon trimestre del 2021: període
mitjà de pagament, morositat i execució pressupostària
10. Informes financers i econòmics del tercer trimestre del 2021: període
mitjà de pagament, morositat i execució pressupostària
11. Informes i resolucions
12. Precs i preguntes

 

Participació