La Molsosa

Construeixen un dipòsit per punt d’aigua contra incendis a La Molsosa

per Ramon Estany , La Molsosa, 19 d'abril de 2021 a les 12:31 |
L’ADF Natura Viva ha presentat a l'ajuntament de la Molsosa un projecte d’actuació específica per a la construcció d’un dipòsit per a punt d’aigua contra incendis al Pla de la Casa Nova del terme municipal de La Molsosa.
Es sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes i durant l’esmentat termini els interessats podran consultar l’expedient, el projecte tècnic i l’estudi d’impacte i

integració paisatgística a la Secretaria municipal en horari d’atenció al públic.

 

Participació