Medi Ambient

El Consell del Solsonès adjudica a la Fundació Volem Feina la recollida selectiva de la comarca

A l'única empresa que ha concursat, Fundació Volem Feina, per 141.000 euros, IVA inclòs

per Redacció , Solsonès, 5 de març de 2021 a les 20:59 |
El Consell Comarcal del Solsonès ha adjudicat la contractació del servei de recollida selectiva de vidre, paper-cartró i envasos lleugers dels residus municipals a la comarca del Solsonès a l'empresa Fundació Volem Feina per un import anual de 128.296,65 € sense IVA, (141.126,31 € IVA inclòs (10,00%)). Hi ha la possibilitat de prorrogar un any més el contracte. Al concurs només es va presentar una empresa.

El contracte contempla la prestació del servei de recollida selectiva de residus municipals (vidre, paper-cartró i envasos lleugers) a la comarca del Solsonès, buidat periòdic i neteja de contenidors i de l'entorn d'aquests, així com també el transport als centres de recuperació corresponents i la reposició dels contenidors inservibles i col·locació de nous, d'acord amb el disposat en el plec de clàusules i el de prescripcions tècniques que regulen aquesta contractació.


El contracte contempla dues situacions, atès que es preveu que a finals d'any, Solsona posi en marxa la recollida porta a porta.

Fins a l'inici del porta a porta a Solsona, ens trobarem en la SITUACIÓ 1. El servei es presta al conjunt dels 15 municipis de la comarca en les condicions actuals, definint el pressupost en funció de la generació/producció: quilos recollits de residus valoritzables i l'establiment d'un preu unitari per quilo de material recollit.

El pressupost base de licitació és el següent, (tot i que la plataforma no permet la seva introducció i per tant s'estableix una estimació en aquest apartat):
Preu base de contractació (SISTEMA ACTUAL)


Paper: 0,083 €/Kg i 0,008 €/Kg d'IVA, un total de 0,091 €/Kg IVA inclòs
Vidre: 0,063 €/Kg i 0,006 €/Kg d'IVA, un total de 0,069 €/Kg IVA inclòs
Envasos: 0,245 €/Kg i 0,024€/Kg d'IVA, un total de 0,269 €/Kg IVA inclòs

Quan comenci el porta a porta a Solsona estarem en la SITUACIÓ 2. El servei es prestarà a 14 dels 15 municipis de la comarca (tots a excepció de Solsona), definint el pressupost en funció de la dedicació: números de dies i rutes de recollida.

El servei s'inicia en la situació 1 però es preveu que durant la vigència del contracte es passi a la situació 2, la qual cosa serà posada en coneixement de l'adjudicatari amb suficient antelació, permetent així la correcta execució del servei.

 

 

Participació