AMISOL

​L’oci és un dret, per tothom!!

per Redacció , Solsona, 4 de març de 2021 a les 19:39 |

L’oci és fonamental en la vida de les persones i contribueix a la millora de la qualitat
de vida d’aquestes mitjançant les relacions personals, per tal d’aconseguir un benestar

físic i emocional. És un dret humà bàsic que afavoreix el desenvolupament de les
persones i ningú hauria de ser privat per raons de discapacitat, gènere, orientació

sexual, edat, ètnia o qualsevol altra circumstància personal o social tal com indica
l’article 24 de la declaració dels drets humans de l’ONU.

 

Les persones amb discapacitat no gaudeixen plenament del seu temps de lleure de
manera lliure, autònoma i inclusiva, a causa de factors personals i factors de l’entorn.
Per aquest motiu es necessari la creació d’espais i serveis que ajudin a la persona a
sentir-se realitzada, motivada i que forma part de la comunitat.
 

Per cobrir aquestes necessitats l’Associació Amisol ha posat en marxa el nou servei
d’oci que es basa en:
1- La inclusió de la persona a la comunitat.
2- Es centra en la persona i en la seva autodeterminació.
3- Treballar la igualtat i no discriminació cap a les persones de tots els col·lectius,
4- Millorar la qualitat de vida i potenciar el desenvolupament integral de la persona.

Per tal de garantir aquest dret cal que es faci a través de la inclusió social, creant un
conjunt d’oportunitats i experiències perquè totes les persones, independentment de
les seves característiques i necessitats, puguin sentir-se part de la comunitat. Per això
es necessari fomentar les sinèrgies i treball en xarxa amb les entitats del territori per
aconseguir conjuntament un Solsonès inclusiu que millori la qualitat de vida dels seus
ciutadans.

TOTES LES PERSONES SOM IGUALS, TOTES SOM DIFERENTS!

Si esteu interessats a conèixer en profunditat el servei, envieu un correu a mdiaz@amisol.cat


Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb càrrec a
l’assignació del 0,7% de l’IRPF

 

Participació