Habitatge

3 municipis del Solsonès participaran a la prova pilot del nou Programa de mobilització de l’habitatge en el món rural

La iniciativa vol incentivar la rehabilitació del parc desocupat dels pobles perquè persones i famílies s’hi instalꞏlin com a primera residència

per Redacció , Solsonès, 23 de febrer de 2021 a les 08:09 |
En vermell, els municipis que participen a la prova pilot

 El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tancat el període per participar als dos nous programes d’habitatge pensats per donar resposta a les diferents necessitats del territori: els petits municipis que afronten problemes de despoblament i les ciutats amb forta demanda d’habitatge on és difícil trobar pisos per reallotjar famílies en risc d’exclusió residencial.

 Així, 50 municipis, amb un total de 21.361 habitants en més de 300.000 hectàrees de superfície, s’han interessat en acollir les proves pilot del Programa de mobilització de l’habitatge en el món rural. Del  Solsonès, els municipis que s'hi han adherit són Pinell, Pinós i Riner.


Altres 36 municipis, que ocupen 116.649 hectàrees però que sumen 4,8 milions d’habitants, s’han adherit al Programa Reallotgem.cat per trobar pisos a famílies de les meses d’emergència. Unes meses que, en aquests municipis adherits, sumen més de 1.700 persones o famílies en llista d’espera. Tots dos són programes que impulsa la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori i que sumen un pressupost inicial de 23 milions d’euros.

El pressupost inicial d’aquests dos programes del Departament és de 23 MEUR, “per seguir sumant en cohesió territorial i en protecció social amb les polítiques d’habitatge”, segons Calvet. El titular del DTES ha assegurat que, “un cop més, a Catalunya anem per davant en polítiques d’habitatge”, i ha recordat que “en aquesta legislatura i en anteriors, hem tirat endavant iniciatives com l’impost d’habitatges buits, el lloguer social obligatori o el dret de compra per tanteig i retracte, al marge de mesures urgents per disposar d’un escut social destinat sobretot al lloguer social”.


El Programa de mobilització de l’habitatge en el món rural
El Programa de mobilització de l’habitatge en el món rural té com a objectiu facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d’habitatges en desús. El Departament l’impulsa “per tenir un país viu, per un país ple i per evitar el despoblament, per mantenir o atreure famílies als pobles i micropobles del nostre país”, ha posat en valor Calvet. L’objectiu es durà a terme “mitjançant la diagnosi, la rehabilitació, el que generarà a més activitat i dinamització econòmica i ocupació”, ha enumerat.


D’aquesta manera, el programa vol contribuir a evitar la pèrdua de població i a incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l’accés a l’habitatge. La convocatòria de la prova pilot s’adreçava a 372 municipis de l’àmbit rural, de menys de 500 habitants i de menys de 3.000 habitants amb 10 o més nuclis de població.

 Un total de 50 municipis de tot Catalunya s’han presentat com a candidats per a acollir la prova pilot d’aquest programa. D’entre aquests 50, se n’escolliran 20 de les vuit vegueries.

 El programa es desenvolupa en dues fases. Aquesta primera, en què se seleccionaran 20 municipis, amb una dotació de 2 MEUR, i una segona, de genèrica, que es convocarà el juliol vinent i a la qual es podran acollir la resta de municipis possibles beneficiaris dels ajuts.

Es tracta d’una proposta per a viure i treballar als municipis petits, molts dels quals viuen un context d’estancament però on, alhora, s’ha detectat un incipient moviment de nous residents. Aquests possibles nous veïns veuen limitades les seves opcions per l’existència d’habitatges buits que no estan en el mercat per manca de conservació. Alhora, els petits municipis tenen dificultats per afrontar intervencions de millora i conservació en les seves trames urbanes, el que limita l’atractiu per a possibles nous residents.

El Programa de mobilització de l’habitatge en el món rural es basa en dos eixos: accions de foment d’accés a l’habitatge i de foment de la rehabilitació.

Incentius per rehabilitar edificacions buides
Mitjançant el programa, es donaran incentius per mobilitzar el parc d’habitatge buit existent, assessorant els ajuntaments i particulars i establint mesures fiscals i ajuts diversos per resoldre els esculls administratius, jurídics i de gestió.

El programa actuarà de la mà d’ajuntaments i ens locals, que identificaran la demanda potencial d’habitatge per part de particulars en el municipi i detectaran el parc en desús. La Generalitat es posarà a disposició dels ajuntaments per cercar els canals adequats per donar resposta a les necessitats detectades i mediarà entre la propietat i l’administració local per aconseguir la transformació d’edificis en desús en habitatges on hi visquin unitats de convivència.

Els incentius per rehabilitar habitatges rurals buits es destinaran tant a la població local i com a possibles nous veïns que vulguin convertir-los en primera residència. D’aquesta manera, s’impulsarà tant l’activitat econòmica del sector de la construcció en els petits municipis com l’atracció de nova població o la fixació de l’existent.


Els treballs de rehabilitació se centraran en la millora estructural i energètica; la millora dels teixits i trames urbanes, i la conservació del patrimoni.

Per escollir els 20 municipis on s’implantaran les proves pilot, s’analitzaran problemàtiques com el despoblament, el mal estat del parc edificat, trames urbanes deficients, dèficit d’habitatge de lloguer, municipis amb pocs recursos econòmics i de gestió, nombre de nuclis de població del municipi, situacions de baixa densitat de població, o falta de competitivitat econòmica.

Un segon eix del programa serà el foment de l’accés a l’habitatge en els entorns rurals. En aquest sentit, el Departament de TES treballa per definir diferents modalitats de tinença segons cada cas, com ara masoveria rural, cessió d’ús, dret de superfície, lloguer, propietat o propietat compartida.

Els municipis seleccionats per a les proves pilot tindran dret a l’obtenció d’una subvenció directa, que s’instrumentarà mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’ajuntament.

Acció climàtica
La rehabilitació d’antics edificis desocupats en petits municipis haurà de tenir molt en compte l’eficiència energètica, atès que tot el programa, que forma part de l’estratègia Rehabilitem.cat, s’emmarca en l’Agenda Verda de Catalunya 2030 i en les línies d’actuació definides pel Govern per impulsar la recuperació econòmica post COVID-19. La millora dels habitatges i la qualitat dels entorns urbans també és un dels eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya, actualment en redacció.
 

 

Participació