Institut Francesc Ribalta

Educació adjudica les obres per a l'arranjament i reforç del mur de l'Institut de Solsona

Per un import total de 220.372,99 euros, 50.000 euros inferior al preu de licitació

per Ramon Estany, Solsona | 4 de febrer de 2021 a les 09:43 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 4 de febrer de 2021 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Després d'estudiar un total de vuit ofertes presentades, els Serveis Centrals del Departament d'Educació han adjudicat el contracte de les obres per a l'arranjament i reforç del mur de contenció perimetral a l'Institut Francesc Ribalta de Solsona a favor de l’empresa Infraestructuras Trade, S.L., en ser l’empresa que ha presentat la millor oferta i compleix els requisits administratius i tècnics exigits, per un import total de 220.372,99 €, IVA inclòs (182.126,44 € es corresponen al preu del contracte i 38.246,55 € a l’IVA) i un termini d’execució de 54 dies naturals a comptar des de la data de l’acta de comprovació de replantejament.
 

L'oferta és 50.000 euros més econòmica respecte al pressupost de licitació, que era de  223.577,76 € sense IVA 270.529,09 € IVA inclòs (21,00%).

El problema d'aquest mur parteix del dissabte 23 de Maig de 2020 quan es localitzà  a la base del mur  de separació entre l’institut Francesc Ribalta i el camp de futbol municipal, el trencament de la canonada d'aigua  que abasteix  les instal∙lacions de l'institut i que  puja pel   talús entre el camp  de  futbol  municipal  i  l'institut. 

Diumenge al matí  s'observà  que  un  tram  important  del  mur  de  contenció de terres  entre  el camp de  futbol i l'institut s'havia desplomat i que perilla la seva estabilitat, amb un  risc evident de despreniment. 

Descripció de les obres 

Els  treballs a  realitzar, consisteixen bàsicament en fer  un mur  perimetral amb  drenatge per contenir les terres de manera que es pugui crear una plataforma a nivell per la futura implantació d’una pista poliesportiva. 
Les fases dels treballs seran les següents: 
 
Treballs dins del gimnàs 
Previ a qualsevol actuació sobre el mur derruït, s'executarà una pantalla de micropilotes, per dins del gimnàs, que uneixi totes les sabates de la façana Nord, i que assegurin l'estabilitat horitzontal i vertical de l'estructura.
Per a l'execució de la pantalla de micropilotes, es demolirà una franja d'1 metre d'ample de paviment esportiu i la zona de vestuaris marcada en plans. S'hauran de restituir per complet tots els elements demolits, tal com es troben en l'actualitat. 

Estabilització de murs adjacents. 
A  continuació,  es  procedirà  a  estabilitzar  els  murs  existents  adjacents, mitjançant  la  col∙locació  d'ancoratges  al terreny, en uns 15 metres a cada costat dels trams de murs afectats 
                                                  
Construcció dels nous murs 
Es demoliran els 2 trams de murs afectats i s'estabilitzarà el talús resultant amb un gunitado fins a l'execució del mur. 
  S'executaran 2 nous , amb la base des de la cota del camp de futbol amb un petit mur frontal per a retenir les aigües drenades que es prolongarà en tot l'ample del camp. 
Finalment  s'urbanitzarà  (  vorera,  paviment  i  drenatge),  la  zona  de  coronació  del  mur  enfront  del  gimnàs  i  es reposaran els serveis afectats tant en el gimnàs com en el camp de futbol ( esplanades, regs....).

 

 

Participació