Òmnium Solsonès

Obert el termini de presentació d'obres als Premis Drac del 2021

El termini d’admissió d’originals es clourà el dia 5 de febrer de 2021

per Redacció , Solsona, 3 de gener de 2021 a les 19:04 |
Òmnium Cultural del Solsonès organitza la XIII edició dels Premis Drac, de prosa i poesia en català, per promoure i fomentar l’ús de la nostra llengua.
El guanyador del concurs s’anunciarà a la gala dels Premis Drac, el 24 d’abril de 2021.


Les narracions i les poesies hauran de ser originals, inèdites i que no hagin estat premiades en altres concursos. · Els premis s’atorgaran a les modalitats següents:

Premi DRAC de poesia

L’extensió màxima de la poesia haurà de ser de 70 versos.

Premi DRAC de prosa

La modalitat de prosa serà un conte o relat curt de tema lliure. L’extensió màxima serà de cinc fulls DIN-A4, per una cara, amb l’interlineat d’1,5 i cos 12. ·

Cada autor només podrà presentar un treball per modalitat i es compromet a no retirar l’obra abans de fer-se públic el veredicte. La presentació d’una obra comporta, així mateix, que l’autor no en té compromesos els drets d’edició i que no ha estat presentada a cap altre concurs o premi pendent d’adjudicació.

Els treballs no aniran signats i hauran d’anar acompanyats del full de participació (adjunt en aquestes bases) degudament emplenat. · Per a cada modalitat s’hauran de presentar cinc còpies dins d’un sobre.
A dins, en una plica, hi haurà de constar el full de participació: nom i cognoms de l’autor, nif, adreça, telèfon i correu electrònic; a l’exterior de la plica: títol, pseudònim i modalitat. Caldrà entregar-les o enviar-les al Consell Comarcal del Solsonès, carrer Dominics, 14. 25280 SOLSONA. Tel. 973 482 003.

 El termini d’admissió d’originals es clourà el dia 5 de febrer de 2021.
· El jurat estarà integrat per professionals del món de les lletres i membres d’Òmnium Cultural. El veredicte del jurat serà inapel·lable. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

· Els premis constaran de:
 Premi de poesia: 600 € / Premi de prosa: 600 €
· El veredicte es comunicarà en un acte públic el dia 24 d’abril de 2021, en el decurs del qual es farà el reconeixement dels guanyadors i el lliurament dels premis.

· Els treballs guardonats quedaran en propietat d’Òmnium Cultural del Solsonès, per tant els autors renuncien a llurs drets. Els treballs finalistes o que no hagin estan guardonats podran ser recollits a la seu del Consell Comarcal del Solsonès a partir del dia 14 de maig de 2021.

· El fet de participar-hi suposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

Òmnium Cultural del Solsonès es reserva el dret de modificar les dates
segons la situació de la pandèmia. 

 

Participació