Olius

Olius treu a concurs el servei de recollida porta a porta i transport dels residus de El Pi de Sant Just

L’adjudicatari, ha de començar a gestionar la prestació el 2 de gener de 2021

per Ramon Estany , Olius, 20 de novembre de 2020 a les 21:21 |

Cubells de la recollida porta a porta preparats per ser repartits

 
L'ajuntament d'Olius va implantar fa dos anys el servei de recollida porta a porta i aquest estiu va finalitzar-ne el contracte. Aquesta setmana ha obert el concurs pel servei de recollida porta a porta i transport dels residus de El Pi de Sant Just, amb un pressupost de licitació de 178.373,04 € IVA inclòs i una durada del contracte de 2 anys.

Aquest contracte té per objecte la prestació de l’esmentat servei en l’àmbit de tot el nucli municipal de El Pi de Sant Just i les masies de l’entorn (Olius) i les condicions tècniques que hauran de regir la prestació dels següents serveis:

Servei de recollida i transport de residus municipals:
▪ Recollida de residus domiciliaris porta a porta per la fracció orgànica, els envasos lleugers, el paper i el cartró, el vidre i la fracció Resta.

▪ Recollida de residus comercials porta a porta per la fracció orgànica, els envasos lleugers, el paper i el cartró, el vidre i la fracció Resta.
▪ Servei de buidatge de les caixes de transferència, si s’escau.

▪ Repassos.
▪ Recollida de suport en actes festius i esdeveniments.
▪ Recollida de voluminosos porta a porta.
▪ Transport i descàrrega de residus a plantes de tractament i gestors autoritzats.

El sistema de recollida porta a porta té com a objectiu principal assolir elevats índex de recollida selectiva, millorar la qualitat de totes les fraccions selectives i reduir la quantitat de fracció RESTA destinada a disposició.
Els objectius quantitatius es calculen en base a la suma de les tones de fraccions de recollida selectiva, sobre el total de tones recollides de les mateixes fraccions més la resta, inclòs el tèxtil sanitari.
Els objectius qualitatius es calcularan en base al percentatge d’impropis presents en la fracció orgànica i en els envasos lleugers, d’acord amb les caracteritzacions realitzades per l’Agència de Residus de Catalunya, en el cas de la FORM, i per Ecoembes, en el cas dels envasos lleugers, amb la freqüència que ells mateixos determinin. Els resultats de les caracteritzacions s’aplicaran als mesos posteriors fins a l’obtenció de nous resultats.

Es fixa com a objectiu assolir i superar el 75% en pes de recollida selectiva global. Amb aquest objectius l’empresa adjudicatària, amb coordinació amb l’Ajuntament d’Olius, es dotarà i executarà totes les actuacions i inversions necessàries per assolir-lo. Per resultat de recollida selectiva s’entén la suma dels pesos de les fraccions FORM, paper/cartró, envasos lleugers, vidre, els voluminosos, restes vegetals i de poda i els altres residus recollits a la deixalleria, sobre el total dels residus municipals, que són les fraccions esmentades més la fracció resta. No s’imputen els pesos dels RCD (construcció i/o demolició). També es fixa un objectiu mínim de qualitat amb la garantia d’assolir un màxim d’un 5% d’impropis per la FORM i d’un 20% pels envasos lleugers, fet que es troba condicionat al correcte desenvolupament de les tasques dels operaris de recollida i a l’ús obligatori de les bosses compostables. 

L’Ajuntament d’Olius ha determinat la implantació de la recollida porta a porta al nucli de El Pi de Sant Just i les masies de l’entorn (7) per les cinc fraccions bàsiques dels residus d’origen domèstic i comercial amb identificació de les aportacions, per tal de garantir l’assoliment dels nivells més elevats possibles de recuperació de les fraccions valoritzables dels residus municipals i reduir dràsticament la generació de fracció Resta.

L’adjudicatari, ha de començar a gestionar la prestació el 2 de gener de 2021.

 

Participació