Escola Arrels

​Noves metodologies als cicles formatius de l’Escola Arrels

per Redacció , Solsona, 13 de novembre de 2020 a les 09:34 |
Aquest curs en el cicle de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes de l’Escola Arrels hem canviat la metodologia docent: en part per adaptar els processos d’aprenentatge a la nova situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 i en part per la voluntat de posar en marxa processos d’aprenentatge més actius.

La metodologia actual consisteix en l’aprenentatge basat en projectes emprant el marc de treball Scrum. Aquesta metodologia àgil està força estesa entre desenvolupadors de programari i d’aplicacions i té com a objectiu crear productes en un període de temps determinat (anomenat sprint), en el qual equips formats per diferents persones treballen conjuntament per arribar a un objectiu comú. Una de les premisses clau de Scrum consisteix a assumir que els clients canviaran les seves opinions sobre què volen i què necessiten a mesura que passi el temps.


En el cas que ens ocupa, l’equip de professorat es posa d’acord en un llistat de tasques (un projecte en concret) que caldrà que realitzin durant aquell sprint. Així doncs, el professorat fa el paper de client. Els equips, formats per alumnat barrejat de 1r i 2n curs, col·laboren per aconseguir els objectius. Val a dir que la barreja d’alumnat compleix estrictament amb tots els requisits sanitaris i permet que l’alumnat aprenguin entre ells. La col·laboració entre membres de l’equip potencia l’assoliment de competències transversals imprescindibles avui dia com ara la responsabilitat, l’adaptació al canvi i la resolució de problemes, entre altres.

Cal destacar també la base tecnològica que empra l’alumnat durant l’execució del projecte: el programari Discord per a temes de comunicació i treball en equip, la plataforma virtual de ClickEdu com a eina de gestió de les classes i suport documental, la plataforma Trello per a seguiment de tasques de projecte, entre altres. Així, encara que hi hagi alumnat (o professorat) confinat a casa, poden tant seguir les classes com col·laborar i treballar amb el seu equip. L’alt grau de virtualització dels laboratoris utilitzats permet als equips treballar des de casa o des de l’escola de forma indistinta.


Per concloure, val la pena recordar que com a Escola de formació professional estem adherits a la xarxa Activa FP, un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial que, des del 2018, dona suport i impulsa canvis a metodologies actives d’aula als centres educatiu d’FP d’arreu de Catalunya.

 

Participació