Consell Comarcal

El Consell Comarcal aprova un pressupost amb un augment d’un 45,81% respecte de les xifres de l’any 2020

En l’apartat d’inversions, l’Illa Cultural de Solsona, encapçala aquesta partida. En el pressupost, també destaca un augment de diverses consignacions com a conseqüència de la crisi de la COVID19

per Redacció , Solsonès, 12 de novembre de 2020 a les 21:21 |


El Ple del Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat un pressupost per a l’exercici 2021 
per un import de 7.647.476 euros, cosa que suposa un 45,81% més del pressupost de 

l’exercici 2020 (5.244.655 euros). Pel que fa al pressupost consolidat del Consell 
Comarcal i dels seus organismes autònoms, el seu import ascendeix a 13.087.976 

euros, mentre que l’any 2020 va ascendir a 10.364.505 euros.

Una part important d’aquest augment es refereix a les inversions. Aquest capítol passa 

dels 682.750 euros pressupostats l’exercici 2020 a 2.370.605 euros previstos per a 
l’exercici 2021. La inversió més important és la destinada a les obres de l’Illa Cultural 
de Solsona, amb un import d’1.805.810,63 euros. Aquestes obres estaran finançades 
en un 50% per fons FEDER, mentre que la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Solsona 
aportaran el 25% restant cada una.

Una altra actuació destacada en la partida de les inversions serà la que s’executarà al 
Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener. S’ha previst la construcció 
d’un dipòsit d’aigües pluvials, la instal·lació d’un sistema de captació de biogàs, la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques i la pavimentació del camí d’accés a les basses de 
lixiviats. El cost d’aquestes obres ascendirà a 166.537,97 euros finançats mitjançant el 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

Actuacions al Centre Sanitari del Solsonès
En el pressupost per a l’exercici 2021 també s’han aprovat actuacions en l’edifici del 
Centre Sanitari del Solsonès. S’ha previst adquirir una nova caldera de biomassa i 
procedir a la instal·lació de llums led a l’edifici, amb el finançament de fons FEDER, per 
un import de 205.000 euros. Un altre apartat d’inversions és la instal·lació d’un nou 
cablejat per dades i veu, instal·lació de planta fotovoltaica, obres de renovació de les 
habitacions i espais comuns i la substitució de les finestres de la primera i segona 
planta per un import de 107.091,47 euros, finançats a partir del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya.

Inversions en turisme i en camins
El pressupost aprovat per al proper exercici 2021 preveu una partida de 84.700 euros 
pels plans d’usos dels embassaments i una inversió en camins per un import de 
412.500 euros. Aquests imports han de venir finançats a partir dels ajuts de Gestió 
Forestal Sostenible del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i d’un 
ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Augment de despeses pel coronavirus
El pressupost per a l’exercici 2021 s’ha vist marcat també per la influència de la crisi 
del coronavirus, atès que s’ha hagut de pressupostar un augment de les partides de 
neteja, riscos laborals i adaptació de la institució a les mesures per tal de fer front a la 
pandèmia. Aquesta afectació es reflecteix també en el pressupost del Centre Sanitari 
del Solsonès amb el necessari reforç de personal, subministrament d’equips de 
protecció per als treballadors, augment del servei de neteja, bugaderia, cuina, entre 
altres.

 

Participació