Navès

Navès condicionarà els camins rurals de Can Feliu i La Parella

Les obres surten a licitació per un import de 105.000 euros

per Redacció , Navès, 10 de novembre de 2020 a les 21:51 |
Plànol dels dos camins objecte de l'obra
L'Ajuntament de Navès ha tret a concurs el projecte d'obres de condicionament dels camins rurals de Can Feliu i La Parella, amb un pressupost de licitació de 105.678,33 € IVA inclòs (21,00%) i una durada del contracte de 4 mesos.
El termini de presentació d'ofertes finalitza el 23 de novembre.


Navès és un municipi rural amb un cens de 291 habitants (any 2018) i una superfície de 145,27 km2, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Es tracta de camins rurals en els quals es vol arranjar la capa de rodadura per tal de millorar-ne la circulació. La longitud total del camí de La Parella a condicionar és de 639,54 m, i la del camí de Can Feliu és de 851,7 m.


La dificultat d’accés a les masies i diferents paratges del Municipi de Navès és un inconvenient que hipoteca el desenvolupament integral i la preservació dels valors naturals d´aquesta zona. És per això que l’Ajuntament vol ordenar el seu territori començant per garantir uns accessos adequats que permetin facilitar aquest desenvolupament territorial harmònic.

Els camins en qüestió donen accés a diverses masies i explotacions agrícoles i ramaderes. El ferm està en mal estat i es vol garantir un bons desguassos laterals i una correcta banda de rodadura.

D’altra banda, cal pensar que aquests camins són una via prioritària en casos
d’emergències.

Projecte de condicionament dels camins rurals de Can Feliu i La Parella, al T.M. de Navès (Solsonès).
En el cas del camí de la Parella el ferm és de terres, caldrà condicionar i uniformitzar l'esplanada de manera que quedi amb pendents més homogenis.
Serà necessària la formació de base de tot-ú sota la nova capa de rodadura.
En el cas del camí de Can Feliu caldrà sanejar i reasfaltar
En indrets amb desguassos deficients, serà necessària la construcció de cunetes
formigonades, passos transversals, i també la construcció de guals de formigó, tal i com es descriu en el següent apartat i es detalla a l’apartat d’amidaments i als plànols adjunts.

Totes aquestes actuacions tenen en comú que són necessàries per garantir una correcta vialitat per aquests camins, i seguretat de funcionament per als seus usuaris, que requereixen aquestes vies de comunicació.
L’actuació s’ajusta en la seva totalitat al planejament urbanístic de Navès.
 

 

Participació