Formació

«Un gir de 174 graus»: la campanya publicitària del govern per potenciar la Formació Professional

El Govern de la Generalitat va posar en marxa el mes de novembre una campanya publicitària anomenada Un gir de 174 graus[1] ( 174 és el nombre de cicles formatius diferents que actualment es poden cursar a Catalunya) i que "té per objectiu millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la Formació Professional Inicial, incloent-hi la modalitat dual; la Formació Professional per a l'Ocupació de les persones aturades i la Formació Professional Contínua."

per Josep Garriga /Escola Arrels , Solsona, 17 de gener de 2020 a les 08:30 |

El Govern mostra així una aposta clara per potenciar aquests plans d'estudis així com aconseguir una major implicació per part de tots els agents socials i econòmics que hi poden estar implicats (bàsicament, teixit empresarial).
El Conseller d'Educació, en Josep Bargalló, deia[2] que “ens sentim orgullosos de l’FP. Els nostres estudis superiors són els que tenen més èxit, més excel·lència i més inserció laboral”. No li falta raó: tal com s'esmenta en l'estudi d'inserció laboral del mateix Departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya, el 2018 va tancar amb una taxa d'atur juvenil a Catalunya (la que afecta els joves de 16 a 24 anys) de gairebé el 29%:  una xifra gairebé tres vegades superior a l'atur entre els graduats d'FP, ja sigui de grau mitjà o superior.[3]


Els companys de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, que només imparteixen estudis de FP des de fa anys, comenten que:  "només un 1,66% dels alumnes està a l’atur 6 mesos després d’haver acabat d’estudiar al nostre centre" . [4]
En la mateixa línia d'opinió s'expressaven el vicepresident Aragonès[5] : "La FP és una de les eines més poderoses per transformar, millorar i fer avançar el país" i el president Torra[6] : "Cal enfortir la cooperació del sistema educatiu i el món empresarial per situar l'FP al centre de l'avenç productiu del país".


La campanya desitja posar de manifest que l'FP és una opció de qualitat, flexible i innovadora. L'FP permet la formació al llarg de la vida, essent la millor via per adaptar-se a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral.

Un altre dels objectius de la campanya consisteix en arribar a la mitjana europea en implantació de l'FP dual (la modalitat de formació professional amb més implicació per part de les empreses) de cara al 2022. Això suposaria un 30% sobre el total dels alumnes de segon curs (el curs passat va ser un 18,4%).


Un altre dels eixos d'aquesta actuació és posar l'accent en la formació al llarg de la vida laboral. Aquest concepte compromet tant a les persones treballadores com a les empreses, ja que així ho exigeix l'actual mercat de treball. La formació professional dóna eines per afrontar amb garanties aquest escenari.

La campanya s'adreça tant a alumnat, persones en situació d'atur, persones que poden tenir interès en fer un reciclatge formatiu, i també a empreses per tal que vegin els avantatges d'implicar-se en la FP.

El Departament d'Educació va incrementar per a aquest curs 2019/20 l'oferta d'estudis de FP amb 106 grups nous, i l'objectiu per al 2022 és superar l'oferta del 60% en FP dins dels estudis postobligatoris –aquest curs del 51%-. 

A l'Escola Arrels impartim estudis de formació professional de manera ininterrompuda des del 1963, actualment amb una oferta de cinc plans d'estudis de FP, dos d'ells en format dual. És habitual trobar-se també amb alumnat d'edats diverses en els diferents cicles formatius: no és pas estrany que alumnat per sota els 20 anys comparteixi aula amb alumnat de més de 40.


[1]Veure: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/20191118-campanya-publicita
[2]Veure: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=380303
[3]Veure: https://www.ccma.cat/324/latur-dels-graduats-en-fp-es-tres-vegades-inferior-al-del-conjunt-dels-
joves/noticia/2898156/
[4]Veure: http://www.montserratfp.cat/2018/05/17/vam-dir-atur-zero-ho-complint/
[5]Veure: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/379485/vicepresident-aragones-la-fp-eines-mes-poderoses-transformar-
millorar-avancar-pais
[6]Veure: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/379480/president-torra-cal-enfortir-cooperacio-del-sistema-educatiu-
mon-empresarial-situar-fp-al-centre-avenc-productiu-del-pais
 

 

Participació