Cultura

Concurs per al disseny de la portada del Programa d'actes de la Festa Major 2020

El premi són 500 euros

per Ramon Estany , Solsona, 30 de desembre de 2019 a les 09:17 |
Portada del programa de la Festa Major 2019
Aquesta informació es va publicar originalment el 30 de desembre de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
 L’objecte d'aquest concurs és la creació del disseny de la portada del programa d’actes i del cartell de la Festa Major de Solsona per a l’any 2020. Per això les propostes presentades per les persones sol·licitants hauran de complir les condicions següents:
 

a) Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres.
b) Les obres cal que siguin originals i inèdites.

c) Les dimensions han d’oscil·lar entre 22 i 30 cm, tant d’amplada com de llargada.
d) El disseny podrà estar realitzat en qualsevol sentit (horitzontal o vertical).

e) La línia gràfica pot ser creada amb qualsevol tècnica (dibuix, pintura, disseny assistit per ordinador, collage, fotografia, etc.).
f) Al disseny i a la resta d’aplicacions gràques ha de figurar-hi el logotip de l'Ajuntament de Solsona, el de Festa patrimonial d’interès nacional i el del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com el text següent: Festa Major 2020 Solsona.
g) El disseny del programa inclou tant la portada com la configuració i maquetació de l’interior de la publicació.
h) La proposta gràfica es presentarà sense signar. Els/les autors/es podran fer-ho una vegada conegut el veredicte del jurat.


Requisits de participació 
Poden participar en aquest concurs les persones físiques (a títol individual o col·lectiu) o jurídiques que hi estiguin interessades.

Forma i termini de presentació de sol·licituds
a) La sol·licitud per participar en el concurs s'ha de presentar al registre general d'entrades de l'Ajuntament de Solsona abans del dia 25 d’abril de 2020.
b) La sol·licitud de participació ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
- Els treballs que es presenten al concurs
- Un sobre tancat que contingui les dades identicatifives de la persona que concursa per preservar-ne l'anonimat

El jurat del concurs estarà format per: - L’alcalde de Solsona - La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Solsona - Un/a representant dels mitjans de comunicació locals - Un/a artista local vinculat/ada al disseny, la fotografia i/o la publicitat i que no participi en el concurs
- Els portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament de Solsona


Premi i resolució
a) L’obra seleccionada serà premiada amb 500 euros.
b) L'Alcaldia és l’òrgan competent per resoldre el procediment.
b) El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment serà el 15 de maig de 2020.

c) El concurs es considerarà desert si el jurat ho creu oportú.
 
 
Criteris de valoració dels treballs
El jurat haurà de valorar els treballs presentats de conformitat amb els criteris següents:
- Originalitat
- Creativitat
- Qualitat de la presentació
 - Inclusió en el disseny d'algun motiu al·lusiu als elements tradicionals de la festa


Drets i deures de les persones concursants
a) La presentació dels treballs pressuposa l'acceptació de les condicions i requisits de la convocatòria.
b) La/es persona/es autora/es del treball premiat cedirà/an en exclusiva a l'Ajuntament de Solsona els seus drets d'explotació, i en cap cas no cedeix/en la resta de drets que atorga als autors el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.
c) La/es persona/es guanyadora/es rebrà/an l’encàrrec d’elaborar, conjuntament amb la regidoria de Cultura, el disseny interior del programa, el programa de mà i la resta de la línia gràfica.
d) Els treballs no premiats podran recollir-se a l’Ocina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Solsona ns al 28 de setembre de 2020. Una vegada transcorregut aquest termini, l'Ajuntament no es responsabilitza de la custòdia i conservació dels treballs.
e) Els concursants eximeixen l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la qual puguin incórrer.


NOTA: L’Ajuntament de Solsona no es fa responsable dels actes que no són d’organització directament municipal.

 

 

Participació