Ordenances fiscals

Pinós aprova l'ordenança fiscal del servei de piscina municipal

per Redacció, Pinós, 4 de novembre de 2019 a les 07:49 |
Piscina municipal d'Ardèvol a Pinós | Aj Pinós
El Butlletí de la Província de Lleida ha publicat aquest dilluns l'aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic de prestació del servei de piscina municipal del municipi de Pinós.

 La quantia del preu públic en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes següents segons les diferents modalitats:

A) Piscina a l’aire lliure
SERVEIS QUE ES PRESTEN                                                                                             

Entrades estàndard
Entrada adult...................................................2,50 euros

Entrada infantil (de 4 a 15 anys ambdós inclosos)...........1,50 euros
Entrada infantil fins a 3 anys............................................Gratuïta
Entrada tercera edat (a partir de 65 anys)......................2,00 euros

Bons
Bono adult (tota la temporada)...............................................40 euros
Bono adult (mensual)............................................................30 euros
Bono infantil (tota la temporada)............................................25 euros
Bono infantil (mensual).........................................................20 euros 
Bono tercera edat (tota la temporada).....................................30 euros 
Bono tercera edat (mensual)..................................................25 euros
Bono familiar de temporada (pares i fills)...............................120 euros

 Queden exempts del pagament d’aquest preu públic els nens de fins a tres anys.
Igualment queden establertes les següents bonificacions per les famílies nombroses del 10% en la tarifa aplicable, i del 5% per les famílies monoparentals.
Els descomptes no són acumulables.
Els bons i els descomptes es gestionaran des de l’Oficina de l’Ajuntament.
La resta de serveis, per la seva pròpia naturalesa, es podran gestionar pel sistema de tiquet o entrades prèvies que se sol·licitin en la taquilla corresponent.
 

 

Participació