Ordenances municipals

Lladurs aprova unes noves ordenances per ús d'instal·lacions i bens municipals

per Redacció, Lladurs, 25 d'octubre de 2019 a les 08:07 |
L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, amb els seus companys i companyes regidors | Aj Lladurs
El Butlletí oficial de la Província de Lleida ha publicat l'Anunci d’aprovació inicial de modificació de l’ordenança fiscal número 13 del Ple de l’Ajuntament de Lladurs, celebrat en sessió extraordinària el 17 d’octubre de 2019, sobre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del preu públic per la utilització d’instal·lacions i equipaments municipals i de béns mobles propietat de l’Ajuntament de Lladurs.

Es modifica els requisits d'exempció ja que només resten exempts del pagament d’aquest preu públic els sol·licitants del servei que tinguin la consideració d’habitants del municipi amb empadronament vigent en el moment de la sol·licitud, així com totes les persones jurídiques sense finalitat lucrativa que tinguin la seva seu al municipi de Lladurs. En les anteriors ordenances, es beneficiaven de l'exempció també les persones jurídiques sense finalitat lucrativa amb seu a la comarca del Solsonès.


Pel que fa als preus per us d'equipaments i bens municipals, es mantenen igual, tret del de la Pista Poliesportiva, que es cobra per hora i no per dia.
Utilització de la Sala Polivalent..................150,00 euros per dia, sense calefacció
Utilització de la Sala Polivalent..................200,00 euros per dia, amb calefacció Cadires......................................................0,30 euros, per cadira i dia Taules........................................................2,00 euros, per taula i dia Estris........................................................20,00 euros, per dia
Pista Poliesportiva......................................10,00 euros, per hora”


 

 

Participació