Ajuntaments

L'alcalde de Sant Llorenç de Morunys tindrà un règim de dedicació parcial

També s'han nomenat els Tinents d'alcalde i s'ha fet la delegació de regidories

per Redacció , Sant Llorenç de Morunys, 28 de juliol de 2019 a les 07:40 |
Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç de Morunys | Arxiu particular

L'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ja ha aprovat el règim de retribucions, dedicació, indemnitzacions i dietes de membres de la corporació
L’alcalde, Francesc Riu Canudas, desenvoluparà el seu càrrec amb dedicació parcial i la seva remuneració serà de 4.376,43 euros bruts a l’any.

A més, ha determinat que els regidors de l’Ajuntament realitzin les seves funcions sense establir cap tipus de règim de dedicació.

Les indemnitzacions per despeeses de quilometratge i dietes seran les següents:

- Desplaçaments: Abonament del quilometratge a raó de 0,17 euros/Km. Abonament de l’import del pàrquing i/o autopista, prèvia presentació dels tiquets.
- Dietes: Manutenció: 18 euros com a màxim i en cas que siguin superiors prèvia presentació de justificants. Allotjament: S’abonaran les despeses realment ocasionades prèvia presentació dels justificants.Així mateix, per part de l’Alcaldia, s’han dictat els decrets següents:
Nomenar 1r Tinent d’Alcalde, al regidor Ferran Ginestà Vila, i 2n Tinent d’Alcalde, a la regidora Maria Mercè Ibran del Junco .
Als tinents d’alcalde els correspondrà substituir l'alcalde en la totalitat de les seves funcions en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.

Realitzar a favor dels regidors les delegacions següents: Ferran Ginestà i Vila: Turisme, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies. Maria Mercè Ibran del Junco: Medi Ambient i Cultura Joan Subirana Vila: Educació, Esports, Joventut i Festes. Maria Carme Bofarull Conto: Benestar Social i Sanitat.


 

 

Participació