Obres

Surt a concurs les obres de pavimentació de diferents zones de Solsona

Es tracta del carrer de la Forja i tram del carrer del Serrat d'en Mingo, tram del carrer de l'Alcalde Moles i carrers de les Alzineres, del Pi, de l'Avet i del Roure a la urbanització de cal Xuxa

per Redacció, Solsona, 12 de juliol de 2019 a les 09:00 |
Actuació al Serrat del Mingo
L'Ajuntament de Solsona ha tret a licitació l'asfaltat de diverses zones del municipi atès que presenten el ferm en molt mal estat i necessiten un actuació en superfície per tal d’eliminar esquerdes, forats, etc... El pressupost estimat del projecte és de 68.697,31 € i les obres tindran una durada de dos mesos. Les propostes es poden presentar fins el 23 de juliol i l'obertura de les pliques tindrà lloc el 12 d'agost del 2019.

Un dels vials a pavimentar és el tram del carrer Alcalde Moles situat entre el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer i el carrer de Pau Casals, que presenta un ferm molt desigual, ple de retalls de diverses canalitzacions i reparacions en instal·lacions soterrades.


La següent zona on s’ha d’actuar és a la urbanització de Cal Xuxa, on a la seva part central, conformada pels carrers de les Alzineres, del Pi, de l’Avet i del Roure el ferm es presenta quartejat i trencat en molts punts.

Per últim el carrer de la Forja des de la seva trobada amb la carretera C-149a, la cruïlla amb la Pujada del Castellvell, la cruïlla amb el carrer dels Traginers i part del carrer del Serrat del Mingo fins al carrer del Serrat Burina, que presenten un ferm molt desigual i que no ha estat reparat en molt temps.

Carrer Alcalde Moles


Al carrer de l’Alcalde Moles on hi ha molts pedaços al paviment, fruit de diferents actuacions en el subsol per a efectuar reparacions de canalitzacions de clavegueram i la instal·lació del gas, ens trobem amb un tram que precisarà d’un fresat previ a la pavimentació atès el mal estat actual del paviment. De l’actuació en aquest carrer, de 658,70 m2 en total,
caldrà fresar prèviament uns 335,63 m2. Es preveu l’estesa d’un paviment de mescla bituminosa en calent en un gruix mig de 2,5 cm i en la zona fresada, si cal, es prepararà prèviament la subbase amb extracció i aportació de material, fins a 185 cm, incloent la compactació.

Carrers de Cal Xuxa on s'intervindrà


Als carrers de la zona de Cal Xuxa i del Serrat del Mingo s’optarà per una pavimentació sobre la existent, havent de fresar únicament els encaixos amb una mescla bituminosa en calent de 2,5 cm de gruix de mitjana.

Es duran a la nova cota totes les tapes i reixes existents en els carrers on es preveu actuar. Es preveu actuar sobre una superfície total de 7,021,53 m2 de camí.
 

 

Participació