Escola Arrels

I després de l'ESO: què ?

per Redacció, Solsona, 3 de maig de 2019 a les 15:49 |

Des de l’Escola Arrels, hem volgut escriure aquest petit article a nivell informatiu sobre els diferents itineraris acadèmics possibles per als estudiants que hagin finalitzat els estudis de secundària obligatòria (ESO).
Una primera opció és accedir a estudis de batxillerat que, una vegada superats, atorgaran l'accés als graus universitaris (superant abans les Proves d'Accés a la Universitat, la Selectivitat) o a estudis de cicles formatius de grau superior (directament, sense cap prova).

 

Una segona opció és accedir a estudis de cicles formatius de grau mitjà. Cal recordar que l'objectiu dels estudis de formació professional és el d'ensenyar una professió, així que acostumen a ser més competencials i menys acadèmics. Com que es tracta d’aprendre un ofici, és habitual que hi coincideixin estudiants d’edats diverses. La majoria de cicles formatius de grau mitjà actuals són de dos cursos acadèmics, encara que en resta algun de solament un curs.

Una vegada finalitzat un cicle formatiu de grau mitjà es pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior, també directament, sense cap altra prova. Cal dir però que, en el cas que el centre destinatari estigui molt sol·licitat, hi ha un ordre que prioritzarà un 60% de places pels estudiants provinents del batxillerat, un 20% pels estudiants titulats dels cicles formatius de grau mitjà de la mateixa família professional (un estudiant de grau mitjà que hagi cursat Manteniment electromecànic que desitgi accedir a Mecatrònica, per exemple) i un 20% per la resta de titulats (cicles de famílies diferents). Recordem que això seria només en el cas  que el centre formatiu destinatari no disposés de places suficients per a atendre tota la demanda.

Amb un cicle formatiu de grau superior és possible accedir a estudis de grau universitari directament, sense el requisit d'haver de superar la selectivitat i amb la possibilitat de convalidació de matèries si es tracta de plans d’estudi amb similituds.


Actualment, a l’Escola Arrels oferim 6 cicles de formació professional:
- Cicle formatiu d'Activitats Comercials, que presenta un pla d'estudis molt transversal i polivalent, necessari per a la promoció de tot tipus de negocis.

- Cicle formatiu de Conducció d'Activitats físicoesportives en el medi natural, un cicle molt pràctic de sols un any de durada i molt adequat per l'entorn en el qual vivim.

- Cicle formatiu d'Instal·lacions i Manteniment electromecànic i processos industrials, que s'imparteix en règim dual amb el teixit industrial del territori i amb alta demanda laboral

- Cicle formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, un cicle d'alt nivell acadèmic, transversal, amb punts de mira globals i amb un ús exhaustiu de l'anglès.

- Cicle formatiu d'Administració i finances, l'únic de la casa de grau superior i que imparteix coneixements imprescindibles per a la gestió diària de tot tipus d'empreses.

- Cicle formatiu de règim esportiu de Salvament i socorrisme,que es pot compaginar amb d’altres estudis i que habilita per a treballar de socorrista en instal·lacions aquàtiques artificials.
Tots ells són plans d'estudi que considerem que van en la línia del desenvolupament territorial del nostre entorn. Recordem, finalment, que les portes obertes dels estudis postobligatoris de la nostra escola seran el proper diumenge 5 de maig a les 11h del matí. Tots hi sou convidats.

 

Participació