Centre Sanitari

Aclariments sobre les peticions dels treballadors del Centre Sanitari del Solsonès

per Redacció , Solsona, 20 de març de 2019 a les 21:54 |
(Arxiu) Reclamacions dels treballadors al Centre Sanitari del Solsonès
Aquesta informació es va publicar originalment el 20 de març de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.


Davant de les aturades dels treballadors de l’ens dels darrers dies el govern del centre vol posar de manifest les següents consideracions:

El centre està en una situació de desequilibri pressupostari i per aquest motiu fa mesos que s’està en converses amb el CatSalut i el Departament de Salut per tal de poder reconduir aquesta situació i consensuar un model de finançament ajustat a les necessitats actuals del centre i de la comarca que en permeti la viabilitat econòmica i tècnica.


Els motius d’aquest desequilibri són varis i els principals es poden concretar en:
El centre és un proveïdor del Catsalut i com a tal rep uns ingressos per prestar els serveis que té contractats. A més a més, ha estat disposant dels serveis d’una sèrie de professionals de medicina i infermeria de l’Institut Català de la Salut (ICS) sense assumir-ne el cost laboral. En els darrers anys aquests professionals s’han anat jubilant i en la majoria dels casos no s’han cobert amb nous professionals de l’ICS ni amb un increment de l’aportació econòmica que rep el centre. Això ha suposat que els professionals que els han substituït, perquè el centre pugui continuar prestant els serveis a la ciutadania, s’han hagut d’assumir amb recursos propis. Aquest fet es continuarà agreujant ja que aquest mateix any i el proper es preveuen dues jubilacions més de professionals mèdics de l’ICS.  


Per una altra banda, el Centre rep també una aportació per fer front a la contractació dels especialistes que presten el seus serveis a Solsona i que majoritàriament provenen del nostre hospital de referència, Althaia. El cost i nombre de proves complementàries (ressonàncies magnètiques, TACS, ecografies, etc.) que prescriuen aquests professionals han incrementat més d’un 35% en els darrers 2 anys de manera que els ingressos rebuts no compensen els costos (honoraris dels especialistes, proves complementàries, materials i fungible, gestió d’agendes, etc.).

De l’aportació que rep el centre com a proveïdor de serveis n’hi ha una part que està vinculada a l’assoliment d’uns objectius que marca el mateix Catsalut. Aquests objectius no s’han aconseguit els darrers anys i això ha suposat una reducció dels ingressos i fins i tot una penalització. El Catsalut fixa uns criteris pel que fa a les prescripcions de medicaments que fan els professionals, basades en els costos i efectivitat dels mateixos, i en el cas que no es prescrigui d’acord a aquests criteris, no s’assoleixen els objectius i no es reben els ingressos i, fins i tot, si es queda molt lluny de l’assoliment hi ha una penalització econòmica, com és el que ha estat passant. El Centre Sanitari del Solsonès és el pitjor de Catalunya pel que fa a la prescripció mèdica segons els criteris marcats pel Catsalut.


D’altra banda es vol posar de manifest que:
Des del 2015 fins a l’actualitat s’han anat pagant totes les nòmines i pagues extres. Amb el pressupost anual corrent s’han retornat les també pagues extres del 2012 i 2013 que no s’havien pagat en el seu moment i que per exemple els treballadors de l’ICS encara no han acabat de cobrar.

Resta pendent de pagar la DPO de 2017 però que ja ha estat reconeguda pel Centre. Respecte a la DPO del 2018, aquesta encara no ha estat avaluada ja que s’està a l’espera de rebre per part del Catsalut l’assoliment que el centre ha aconseguit.
Les DPO són un complement addicional a la retribució mensual i a les pagues extraordinàries i es paga en base a l’assoliment d’uns objectius que fixa el mateix Centre Sanitari, en base a uns objectius que marcats pel propi Catsalut. Cada perfil de professional els té fixats diferents per tal que orienti la seva activitat als objectius estratègics de l’organització i per desenvolupar una cultura organitzativa dirigida a la millora dels processos i dels resultats. El complement de la DPO pot ésser un màxim de 850 euros per un/a auxiliar de clínica, 950 € per un/a administratiu/va, 3.000 euros per un diplomat/da en infermeria o treballador/a social i 5.800 euros pel què fa a un llicenciat/da en medicina.
Respecte als increments del 2018 i 2019, la situació econòmica i el retard en la signatura dels acords econòmics amb el Catsalut no ha permès definir-los encara i s’està preparant una proposta.

Pel que fa a les referències que el personal del centre fa a retallades de sous i increments de la jornada laboral, aquests estan aplicats des del 2010 i 2012, respectivament, d’acord als reials decrets llei 8/2010 i 20/2011, que obligaven a una retallada del 5% de la massa salarial i a una jornada laboral de 37,5 h setmanals, i que eren d’afectació per a tot el personal públic de tots els organismes públics de l’estat (des dels ministerios i administracions autonòmiques, a ajuntaments i consorcis públics), per tant no és un tema del centre sinó de tot el sector públic.

 

Participació