Escola Arrels

Foment de l’emprenedoria en la formació professional: canvi de fase

Un dels objectius dels darrers anys dels cicles formatius professionals és l’impuls de l’emprenedoria. Per assolir aquest objectiu, l’Escola Arrels ha realitzat dues accions importants

per Escola Arrels, Solsona, 7 de desembre de 2018 a les 16:17 |

La primera consisteix en un conveni de col·laboració entre l’escola i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya que permet gaudir del seguiment d’un coach de primer nivell especialista en aquest assumpte, en Jordi Puigdellívol, de sherpa.cat. Durant aquest curs 18/19, en Jordi impartirà un total de cinc sessions seguint el seu model de negoci SCOPE en el marc de projectes de síntesi o plans d'empresa de l’alumnat. En el taller del passat dimecres 28 de novembre, es van treballar tècniques de creativitat per a dissenyar nous models de negoci, amb l'alumnat del cicle d'Activitats Comercials.

La segona va consistir en l’adhesió a la Xarxa de Foment i Suport a l’emprenedoria en els estudis de Formació professional, una xarxa dinamitzada pel mateix Departament d’Ensenyament que no solament ofereix recursos a les escoles en aquest àmbit, sinó que les força a articular nous processos de caire intern per a seguir millorant. Aquesta xarxa especifica sis fases diferents, de manera que els centres poden anar avançant de manera gradual. El curs passat el centre va estar en la primera fase, en la qual calia realitzar les accions següents:


- Organitzar per a l’alumnat activitats sobre cultura emprenedora.
- Identificar com a centre tecnologies de futur de les diferents famílies professionals que s’imparteixin.
- Identificar també sectors i models de negoci, principalment del nostre entorn, que siguin de creixement i èxit.
- Assegurar-se que hi ha matèries en les quals es realitza activitats de treball en equip de manera adequada.

- Aprendre de canvis organitzacionals, millores i/o aplicacions tecnològiques que poden contribuir a l’èxit empresarial mitjançant el mètode de casos, jocs de rol, simulacions, etc.

Val a dir que a l’escola ja es realitzaven moltes tasques relacionades amb l’emprenedoria en els cicles formatius que s’imparteixen, els quals pertanyen a les famílies d’activitats esportives, administració i finances, comerç, manteniment electromecànic i sistemes informàtics. Així doncs, va ser relativament senzill superar la primera fase i passar a la següent. Durant aquest curs 18/19, no solament caldrà reafirmar aquestes accions, sinó que caldrà fer-ne de noves per tal de passar a la fase següent, la tercera.

 

Participació