L'EMD de Canalda respón a la Comissió Cultural de Canalda 1100 anys

per Redacció/EMD Canalda, Canalda, 17 de maig de 2018 a les 09:00 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 17 de maig de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Canalda Foto: Aj Odèn

En un comunicat en qué demana claredat i transparència en relació a tot el que s'ha dit sobre l'escola de Canalda, l'Entitat Municipal Descentralitzada de Canalda respon a la nota informativa apareguda als mitjans de comunicació el 20 d'abril de 2018, publicada per la Comissió Cultural de Canalda 1100 anys.
El comunicat s'inicia aportant la cronologia dels fets que han portat a la disponibilitat actual del local de l'Escola de Canalda:

28 d'abril de 2011
​"Aprovació del contracte de cessió entre l'Entitat Municipal Descentralitzada /EMD) de Canalda i la Comissió Cultural de Canalda de l'ús compartit de la classe de l'Estudi i la saleta de pas entre la classe i el pis de la mestra".
​La Junta de l'EMD estava formada pels senyors Pere Coromines Font, Ramon Pujantell Solà i Florenci Serra Riba.
L'aprovació del contracte es fa amb els vots favorables dels Srs. Pere Coromines i Ramon Pujantell i vota en contra el Sr. Florenci Serra.

La signatura del contracte de cessió entre les dues entitats és del Sr. Pere Coromines per part de l'EMD i del Sr. Ramon Pujantell per part de la Comissió Canalda 1100 anys.
4 d'abril de 2014
​Escrit enviat per l'EMD a la Comissió Cultural Canalda 1100 anys, on es manifesta que: "el fet que els signants del contracte fossin els mateixos membres d'ambdues entitats al mateix temps, podria donar peu a pensar en una auto-contractació. Que el contracte es fes en perjudici de l'EMD, comporta que el mateix pugui considerar-se nul. L'EMD per no perjudicar la Comissió Cultural, l'insta a iniciar converses per tal de negociar-ne un altre, en el qual ambdues parts puguin sentir-s'hi còmodes i cap perjudicada".
14 d'abril de 2014
Mail de resposta a l'escrit del dia 4/04/2014
​"La Comissió Canalda 1100 reunida en assemblea considera que el contracte continua vigent i és legal ja que està signat pels dos presidents, el de l'Entitat i el de l'associació cultural, que són els que legalment ho podien signar, a més va ser aprovat en el ple de l'EMD del 28 d'abril de 2011 i signat el dia següent, 29 d'abril, o sigui fora de les dates de campanya electoral."
23 de març de 2017
​"L'EMD aprova l'ordenança reguladora de la utilització d'instal·lacions i equipaments municipals i de bens mobles propietat de l'EMD de Canalda."
20 d'abril de 2018
​"Nota informativa publicada als mitjans de comunicació per part de la Comissió de Canalda 1100 anys en la qual es manifesta, entre altres qüestions, que l'EMD els va fer fora de l'Escola i per aquest motiu no es pot fer la caminada 2018, pel fet de no poder fer ús del local en qüestió."
 
A data d'avui l'EMD puntualitza:
1. Que el desembre del 2016 en un ple de l'EMD ja es va aprovar que el contracte es donava per finalitzat i per aquest motiu es va aprovar també una ordenança reguladora, tal com tenen tots els ajuntaments, per tal de regular l'accés i utilització de les instal·lacions municipals.
2. Que a instàncies del president de la Comissió hi va haver un intent de negociació amb els els membres de l'EMD, els quals van oferir la possibilitat de dipositar el material a l'Escola, però s'havia de produir la rectificació del Sr. Marcel Camps, portaveu de la Comissió, de les acusacions falses fetes directament per escrit al president de l'EMD i a la seva família.
3. Que en l'ordenança aprovada el 23 de març de 2017, en l'art. 3, queda clar que pot fer us de l'escola qualsevol persona que tingui un motiu justificat, sempre i quan es demani amb tres dies d'anticipació i es faci constar el temps que se'n farà ús.
4. Que en l'art.6, hi consta que resten exempts del pagament de les quotes establertes a l'ordenança tots els habitants de Canalda amb empadronament vigent en el moment de la sol·licitud, així com totes les persones jurídiques i entitats sense finalitat lucrativa que tinguin la seva seu al terme de Canalda. Condició que reuneix la Comissió Cultural Canalda 1100 anys.
5. Que la justificació de no celebrar-se la caminada, en cap cas pot tenir res a veure amb la no disponibilitat de l'escola, donat que la Comissió Cultural 1100 anys ni tan sols ha fet la petició d'ús a l'EMD per al dia previst de l'esdeveniment.
6. Que les dues últimes edicions de la caminada no van fer-se dins el terme de Canalda, tan sols hi havia uns pocs metres  del recorregut al principi que transcorria per un tros de camí ral. A partir d'aquí ja es va fer tot el traçat  pel municipi de Lladurs en una, i, en l'altra, per terrenys de la parròquia d'Odèn, degut que la Comissió Canalda 1100 anys no va aconseguir els permisos de pas per les finques dels propietaris de Canalda.
7. Que, tot i que l'espai de l'Escola havia de ser d'ús compartit amb l'EMD, tal com constava al contracte, es podia constatar que realment la Comissió se n'havia  apropiat perquè estava pràcticament tot ocupat amb electrodomèstics i mobles que aquesta entitat hi havia dipositat.
8. Que la Comissió Cultural Canalda 1100 anys va néixer amb empenta i amb la idea que tothom s'hi sentís representat, però això va durar fins que algú va voler-hi fer política. D'un dia per l'altre es van cessar de la Junta el rector del poble, el president de l'EMD i l'alcalde d'Odèn, els quals n'eren membres nats, sense que ningú en donés cap explicació.

 

Participació