Clariana de Cardener subvenciona l'internet i telèfon dels veins

per Redacció , Clariana de Cardener, 14 de novembre de 2016 a les 09:05 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 14 de novembre de 2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El ple de l’Ajuntament de Clariana de Cardener, en la sessió de 5 d’octubre de 2016, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’accés a internet i/o telèfon al TM de Clariana de Cardener.
Les bases han estat exposades al públic pel termini reglamentari i no s’ha presentat cap reclamació i/o al·legació, per tant s’obre la convocatòria dels ajuts assenyalats.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament de Clariana de Cardener des de la data de publicació de la convocatòria i fins al dia 30 de novembre de 2016.

L’objectiu és finançar les quotes mensuals de connexió a internet i/o telèfon a les unitats familiars residents en habitatges del TM de Clariana de Cardener, de l’exercici 2016.

Es consideren persones beneficiàries les unitats familiars empadronades a Clariana de Cardener el dia d’aprovació d’aquestes bases, i que resideixin habitualment al municipi.
Els/les sol·licitants han de complir els requisits següents:

- Ser major de 18 anys
- Estar empadronat/ada i residir al municipi de Clariana de Cardener el dia d’aprovació d’aquestes bases.
- No gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per aquesta administració o altres administracions públiques o privades.
- No ser beneficiari/ària d’una connexió a internet proporcionada per l’ajuntament.

Els serveis administratius de l’Oficina de l’Ajuntament, durant l’horari d’oficina, donaran la informació i facilitaran els impresos a qualsevol persona que ho sol·liciti. També estaran disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament de Clariana de Cardener: http://clarianadecardener.cat


Es subvencionarà l’import màxim que es descriu a continuació, en concepte d’una o vàries connexions a internet o despesa mensual telefònica (fixe o mòbil), sigui quin sigui el tipus de servei contractat, a cada unitat familiar que ho sol·liciti, de conformitat amb la següent escala:
- Unitats familiars d’1 a 3 membres: 25 euros
- Unitats familiar de 4 a 6 membres: 33 euros
- Unitats familiars de més de 6 membres: 41 euros
Els casos en què es justifiqui un import mensual inferior a l’atorgat, es farà efectiu l’ajut únicament per l’import justificat.
Podran sol·licitar l’ajut un o més membres de la mateixa unitat familiar, sempre i quan la suma dels dos ajuts en cas que n’hi hagi més d’un, no superi els imports econòmics establerts en aquesta base en funció del nombre de membres de la unitat familiar.
El període subvencionable és des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2016 si ja es disposa del servei.
En cas que es contracti el servei amb posterioritat, el període subvencionable començarà a comptar des de dia 1 del mes següent al qual la persona beneficiària disposi de la connexió a internet o l’alta de la línia telefònica.

 

 

Participació