El Consell Comarcal del Solsonès aprova la modificació del reglament del servei d'atenció domiciliària

per Redacció , Solsonès, 3 de febrer de 2016 a les 08:48 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 3 de febrer de 2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 12 de novembre de 2015, ha aprovat
inicialment la modificació del Reglament regulador del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del  Solsonès.


Actuacions excloses del Servei d’Atenció a domicili:
­   Atenció  directa   a   membres   de   la   família   o   persones   convivents   que   no   es   considerin   persones destinatàries del servei.

­ Atenció domèstica que afavoreixi directament a altres persones que visquin al domicili i que no estiguin
subjectes al pla d’atenció social individual.

­ Actuacions de caràcter sanitari que requereixin una formació específica del personal que les realitza.
­ Totes aquelles actuacions i tasques no previstes en el Pla d’atenció social individual.
­ En el cas del xec servei, ni les empreses proveïdores ni els seus treballadors, no poden prestar el servei a
familiars per consanguinitat o afinitat fins al primer grau, així com als afiliats o acollits de fet o de dret.

Requisits per accedir al Programa Xec Servei.
Xec Servei d’Atenció a la llar:

­ Persones majors de 70 anys que viuen soles
­ Persones majors de 70 anys que viuen amb majors de 65 anys
­ Persones majors de 70 anys que viuen amb persones amb certificat de disminució o grau de dependència
­ Persones amb certificat de disminució o grau de dependència
­ Famílies nombroses i monoparentals amb fills menors de 12 anys
­ Famílies amb fills menors de 3 anys
­ Famílies amb familiars majors de 85 anys.
Xec servei d’atenció personal
­ Persones que tinguin reconegut un grau de dependència o certificat de disminució superior al 33%.
­ De manera provisional i durant un període màxim de 6 mesos, persones en situació de convalescència o
pendents de la resolució de dependència o grau de disminució que tinguin dificultats per realitzar les
activitats bàsiques de la vida diària.
­ En cas que coincideixin dos usuaris amb dret al servei en una mateixa unitat de convivència, el nombre
màxim de xecs estarà en funció del grau de dependència d’ambdós:
­ dos usuaris amb grau I de dependència, màxim 30 xecs
­ dos usuaris; un amb grau I i l’altre amb grau II, màxim 45 xecs
­ dos usuaris; un amb grau I i l’altre amb grau III, màxim 45 xecs
­ dos usuaris amb un grau II o superior, màxim 60 xecs
Xec servei d’àpats a domicili
­ Persones majors de 65 anys que viuen soles o en parella, que no poden o els és molt dificultós anar a
comprar i elaborar els àpats per si mateixes.
­ Persones menors de 65 anys amb malalties greus, disminució o valoració de dependència quan tinguin
dificultats per anar a comprar i elaborar els àpats per si mateixes.
­ Disposar de la valoració d’idoneïtat del treballador social referent 
Aquest servei només es podrà prestar als municipis que tinguin empresa subministradora i l’ajuntament
vulgui participar­hi econòmicament.

Xec Servei
Cada tipus de xec servei tindrà unes característiques diferents:
­ Xecs servei per atenció a la llar: màxim 10 hores en dies laborables.
­ Xecs servei per atenció i cura personal: màxim 31 xecs mensuals repartits en laborables i festius en funció
del mes que es tracti. Els festius seran els diumenges i altres festes establertes al calendari laboral. 
­ Servei per a àpats a domicili: Caldrà garantir el servei els 365 dies de l’any i l’horari de repartiment serà de
les 13’30h i les 14’30h.
­ Els xecs tenen una durada mensual i no es poden acumular d’un mes per l’altre.

 

Participació