Governació dóna conformitat a la bandera de Clariana de Cardener

És vermella amb deu estrelles de cinc puntes blanques

per Ramon Estany, 28 de juny de 2011 a les 17:00 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 28 de juny de 2011 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Bandera de Clariana de Cardener Foto: Generalitat de Catalunya
 
El Diari de la Generalitat ha publicat la resolució de 17 de juny, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Clariana de Cardener, després d'un procès que s'inicià el 20 d'octubre de 2010, en que el Ple de l'Ajuntament de Clariana de Cardener va acordar iniciar un expedient d'adopció de la bandera del seu municipi. La proposta de disseny de la bandera consistia en un fons vermell amb deu estrelles de cinc puntes en referència als termes “claror” i, per tant, “clariana”, com a part del cel sense núvols i amb estrelles.
La proposta esmentada es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis de la corporació i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini.
En sessió de 23 de març de 2011, el Ple de l'Ajuntament de Clariana de Cardener va aprovar la bandera municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Posteriorment, en data 5 d'abril de 2011, l'Ajuntament de Clariana de Cardener va trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals una certificació de l'acord d'aprovació definitiva juntament amb la còpia de l'expedient administratiu, on figura, entre altres documents, una memòria-informe justificativa de la correcció de la descripció de la bandera amb les seves dimensions, les proporcions, els colors i les càrregues, com també la seva representació gràfica.
El 15 d'abril de 2011, la Direcció General d'Administració Local va emetre informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord amb els criteris pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya i a les normes vexil·lològiques i finalment, el 25 de maig de 2011, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre informe favorable sobre la proposta de bandera aprovada per l'Ajuntament, ja que és la simple transposició al drap de l'escut heràldic municipal. La bandera del municipi de Clariana de Cardener, queda organitzada de la manera següent: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, vermella, amb les deu estrelles de cinc puntes blanques de l'escut posades verticalment i a portell, 3, 4 i 3, tot el conjunt d'alçària 19/24 de la del drap i amplària 15/36 de la llargària del mateix drap, al centre

 

Arxivat a:
Municipis, bandera, Clariana
Participació