La Passió de J.S. Bach

Diumenge, 31 de març de 2013

1 / 26
Concert coral a la Catedral de Solsona el 29 de març de 2013
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach
La Passió de J.S. Bach