Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012

Diumenge, 27 de maig de 2012

1 / 15
Fotos Ramon Estany
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012
Entrega dels Premis de la Fira de Sant isidre 2012