Biofira L'Ecològica

per Ramon Estany,
Solsona, 20 de juliol de 2019