Primera edició de l’Stravada

per Black Pata Cycling Club,