Caramelles de l'Orfeó Nova Solsona

per Ramon Estany,