Pels Camins dels Matxos, una de les grans

per Josep M Montaner,