màster
30/07/2014
Està adreçat a tècnics, directius, emprenedors i propietaris d’empresa que vulguin aprofundir en el coneixement de les ciències de la gestió
Pàgina 1 de 1