1 de 10
policia

​Canovelles obre un procés selectiu per crear una borsa d'agents de policia local

El procés servirà per crear una borsa d'agents que puguin atendre possibles necessitats temporals.

Agent de la policia local. | Ajuntament de Canovelles
per Nació, Canovelles | 18 de maig de 2023 a les 16:35 |
Canovelles ha iniciat un procés selectiu per crear una borsa de treball d'agents de policia local. El termini per a presentar-s'hi començarà el 22 de maig i s'allargarà fins al 2 de juny.

La convocatòria, que es durà a terme pel sistema de concurs oposició, té com a finalitat seleccionar agents de policia local per a cobrir les possibles vacants i substitucions en règim de personal funcionari interí.


La fase d'oposició constarà d'una primera prova escrita tipus test de caràcter cultural i de coneixements generals i específics; i d'una segona de coneixements de la llengua catalana. Mentre que, en la fase de concurs, es valoraran els mèrits dels aspirants que hagin superat la fase d'oposició i que hauran d'haver declarat en un document Excel que acompanyi la sol·licitud inicial.

El termini per a la presentació d'instàncies per prendre part en el procés selectiu és de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya (DOGC). Així, serà del 22 de maig al 2 de juny, ambdós inclosos. I les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament ubicat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.


 

 

Participació