Eleccions municipals 2019

Les persones en situació irregular

Els partits que es presenten a les eleccions municipals de diumenge opinen sobre aquest aspecte

per Jaume Ventura, 24 de maig de 2019 a les 23:15 |
Imatge de l'interior d'El Xiprer, a Granollers | El Xiprer
Nou dels partits que es presenten a les eleccions municipals responen a la pregunta de la Fundació El Xiprer.

Quins recursos i ajuts pensen promoure per les persones en situació irregular?Josep Mayoral (PSC): Qualsevol persona malgrat la seva situació irregular amb una problemàtica social pot rebre atenció social pel sistema públic de serveis socials i per tant, ser atesa i orientada pels equips socials municipals per tal de treballar per cobrir les seves necessitats bàsiques, quedant limitat l'accés a determinats recursos i prestacions en funció de la seva normativa i reglamentació. Per aquestes persones, també estem treballant en la creació d'un dispositiu habitacional d’allotjament d'urgència i temporal per atendre aquestes situacions i d'altres. Aquest dispositiu pretendrà garantir una atenció immediata bàsica i obrir un petit espai de vinculació amb els serveis socials per poder valorar i gestionar aquestes situacions i reorientar-les i informar de les seves possibilitats i recursos.

Àlex Sastre (Junts per Granollers): Entenem que una primera mesura passa perquè es faci efectiu l'empadronament sense domicili fix, simplificant la seva tramitació. Aquesta és la 1a via d'entrada al sistema d'ajuts i a poder regularitzar la situació i obtenir una feina. A partir d'aquí es normalitza l'accés als ajuts com qualsevol ciutadà que els necessiti. Un segon pas és incentivar l'arrelament a través del foment del coneixement de la llengua, de la participació cívica i comunitàra en entitats i clubs esportius per fomentar la integració d'aquestes persones.

Núria Maynou (ERC): Durant aquesta legislatura hem treballat molt perquè finalment s’hagi pogut aprovar el Pla Estratègic d’Acció Social, impulsat des d'ERC, com a eina de treball per vertebrar un nou model de polítiques d’acció social de la ciutat. Les polítiques de serveis socials no poden tenir un caràcter assistencialista sinó que han de respondre a un treball coordinat, ben pensat i amb la implicació de tots els agents. Cal treballar a curt, mig i llarg termini, evitant les solucions en forma de “pedaços”. Només així avançarem cap a una ciutat cohesionada. Tal com he comentat en una pregunta de comerç, volem impulsar una Marca Granollers en diversos àmbits. Una altra de les potes fonamentals d'aquesta iniciativa ha de ser un model social innovador, que ataqui les arrels dels problemes i lluiti contra els orígens de les desigualtats. Això, actualment, no ho tenim, ja que el govern del PSC no és capaç de generar noves idees en cap àmbit.

En el cas del Xiprer, crec que el futur d’aquest ens passa per una col·laboració publico-privada, entre l’Associació d’Amics del Xiprer, l’entitat en si i els ajuntaments implicats: Granollers, Les Franqueses, Canovelles i La Roca. Cal una implicació i coordinació directa amb l’administració pública, per poder atendre millor la ciutadania que necessita els serveis d’aquesta entitat, cal un treball més directe amb els serveis socials municipals no només respecte a l’atenció a les persones, sinó també respecte a la difusió, la comunicació dels ajuts concrets que es puguin fer a les famílies que ho necessitin, la disponibilitat de pisos buits i qualsevol altra necessitat que aparegui.


Raquel Poveda (CUP): És urgent que tothom entengui que l'arrel no està en la condició administrativa sinó en la condició de persona. Fa anys que part important de les granollerines i granollerins s'ha sensibilitzat i mobilitzat en favor de l'acollida de les persones refugiades. Per a nosaltres l'obligació moral d'occident, i la nostra ciutat en forma part, està en acollir qualsevol migrant que arriba a casa nostra a la cerca de seguretat, fugint de la misèria i de la gana. Per això cal que des de les administracions s'entengui que l'atenció de totes les persones que viuen a casa nostra és una responsabilitat pública. Posar tots els recursos i ajuts necessaris per a facilitar la inclusió social de tota la població hauria de ser una prioritat de l'Ajuntament de Granollers i de la Generalitat.

Miguel Ángel Segura (Podem): Primer de tot, regularitzar a les persones, no posar-los traves per empadronar-se. No es pot posar d’excusa el “efecto llamada”. Com en altres casos, aquests problemes requereixen solucions a molts nivells i dimensions. Assegurar el seu accés a la sanitat, integrar laboralment i socialment a aquestes persones o famílies i l’accés dels nens a l’educació.

Mònica Ribell (Primàries):

1- Totes les persones en situació regular o irregular nouvingudes, l’ajuntament els ha de facilitar un manual amb la història de la ciutat i país, entitats de Granollers, recursos i prestacions existents . Informar dels tràmits necessaris per accés al treball, dels deures dels ciutadans, dels cursos d’’accés al coneixament del català. Els nouvinguts en situació irregular s’han de vincular als Serveis Socials per valorar la situació personal de cadascú de cara a la seva integración.

2- Servei d’emergència 24 hores gestionat per l’ajuntament que coordini totes les entitats publiques i privades d ela ciutat que ofereixen aixopluc i ajuda en un moment determinat; fins que en horari laboral passin ja a càrrec dels serveis socials. No només estaría destinat als nouvinguts irregulars, sino també a transeünts, violencia de gèrnere, addiccions etc

3- L’Ajuntament ha de complementar l’activitat que fan les entitats socials i no només ajudar a que se n’encarreguin. Que hi hagi entitats que fan una feina tant important com El Xiprer no vol dir que l’Ajuntament no hagi de dur a terme la seva pròpia activitat d’acolliment i serveis socials.

Enric Meseguer (Ciutadans): Oferirem els serveis bàsics que garanteixin la seva dignitat com a persones i la seva salut. Elaborarem un Pla Estratègic Bianual de Subvencions en col·laboració amb els agents socials, col·lectius veïnals i entitats de la societat civil. Aquest pla fixarà els objectius que es pretenen assolir en cada programa, amb prioritat per als de caràcter social i el seu caràcter bianual permetrà acordar objectius a mig-llarg termini i realitzar una planificació estratègica de la gestió municipal. Dotarem aquestes persones dels instruments necessaris per facilitar la seva integració educativa i social al nostre municipi, fomentant els valors de la nostra societat: igualtat, convivència i respecte; a més d'orientar-los en els seus deures i drets.

Jaume Gelada (PP): Sempre hem pensat el mateix, Granollers ha estat una ciutat d’acollida per persones que han vingut a treballar i a guanyar-se el pa, vinguin d’on vinguin. Si aquesta és la intenció i a més, hi ha una recerca activa d’ocupació, sempre seran benvinguts. Creiem que disposar d’uns Serveis Socials que compleixin una funció facilitadora, és una garantia d’integració. No promourem recursos i ajudes especials específicament per a persones en situació irregular, sinó que ho farem atenent a les necessitats socials globals de la ciutat.

Araceli Orellana (Granollers En Comú): Empadronament sense restriccions, per facilitar l'accés a drets bàsics. Assessorament personalitzat i acompanyament per ajudar a que les persones es regularitzin.

 

 

Participació