conseqüències de la tempesta

​L'OAC de Granollers recollirà les sol·licituds de petició de subvencions pels danys de la tempesta

L'Estat concedeix els ajuts si es compleixen determinats requisits | Les instàncies s'han de registrar a l'Ajuntament fins al 21 de setembre

per Redacció, 14 de setembre de 2018 a les 17:37 |
Imatge dels efectes de la tempesta del 7 de setembre. | T. Torrillas
Aquesta informació es va publicar originalment el 14 de setembre de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
La Subdelegació del Govern a Barcelona i l'Ajuntament de Granollers s'han reunit aquest matí per concretar de quina manera s'han de canalitzar les peticions de subvencions pels danys causats per la tempesta que va afectar Granollers divendres passat. L'OAC de Granollers recollirà totes les instàncies de particulars i establiments afectats, sempre que, segons ha precisat el consistori, "les seves respectives assegurances no hagin cobert la totalitat dels danys i també per a aquells particulars que no disposin d'assegurança". 

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior gestiona unes subvencions als habitatges habituals i unes altres per a establiments per pal·liar danys materials als habitatges i béns de primera necessitat o subsistència derivats d'aquesta situació d'emergència:

 
Les condicions que s'han de tenir en compte són les següents:

 
Circumstàncies:


    • Destrucció total de l’habitatge habitual: ajut segons el cost econòmic valorat dels danys i fins a un màxim de 15.120 euros
    • Danys que afectin a l’estructura de l’habitatge habitual, referits només a les dependències destinades a la vida familiar: 50% dels danys valorats i que no superin els 10.320 euros.
    • Danys que no afectin a l’estructura de l’habitatge habitual: 50% segons valoració econòmica i fins a 5.160 euros
    • Destrucció o danys en els utensilis domèstics de primera necessitat de l’habitatge habitual: cost de reposició o reparació amb un import màxim de 2.580 euros
 
Beneficiaris:

Límits d’ingressos anuals nets que no superin en dues vegades i mitja les quantitats següents:

    • Unitats d’un o dos membres: IPREM +40%
    • Unitat amb tres o quatre membres: IPREM+80%
    • Unitats amb més de quatre membre: IPREM + 120%

Quantia ajut: 50%: si es supera les dues vegades i mitja de les quanties

Quantia ajut: 100% si no supera l’IPREM i el percentatge
 
Nota: L'IPREM és un índex de referència per a la concessió d'ajuts, subvencions i concessió del subsidi d'atur. 
 
Documentació que s'ha de presentar:

-Declaració del sol·licitant respecte si l’habitatge o utensilis danyats es troben assegurats
-Certificat (si fos el cas) de si algun dels fills que formen part de la unitat familiar té una discapacitat de més del 33%
-Document que acrediti la propietat de l’habitatge afectat
-Autorització per dades d’empadronament i nivell de renda
-Full de dades bancàries
 
Cal presentar la sol·licitud com a màxim fins al 21 de setembre, inclòs. Si no es disposa de tota aquesta documentació, ja es demanarà amb posterioritat. El que és imprescindible és que es lliuri la sol·licitud dins del termini indicat. 
 
ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, MERCANTILS I DE SERVEIS

Important: és requisit imprescindible que l’establiment tingui contractada una pòlissa d’assegurança en vigor en el moment de produir-se els fets i que el dany s’hagi produït per algun risc no inclòs en l’assegurança. 

Circumstàncies:

Reconstrucció dels edificis i de les instal·lacions industrials, comercials i de serveis que hagin sofert danys, reposició d’utensilis i mobiliari i altres elements essencials, així com existències i altres productes de l’activitat empresarial

Beneficiaris:
Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments industrials, comercials i de serveis, degudament registrades a efectes fiscals, en funcionament i amb un número d’empleats inferior a 50, que hagin sofert danys en les edificacions, instal·lacions o béns d’equipament afectes a l’activitat empresarial com a conseqüència de la situació de naturalesa catastròfica.

Quantitat:

Fins a 8.000 euros
 

 

Participació