Francesc Riera, sj - Articles d'opinió

Nat a Barcelona juny 1942. Llicenciat en filosofia i lletres (UB), Llicenciat en teologia. Ordenat prevere el 1971. Uns 10 anys de professor d'història a la filial del Institut de l'Ausias March, d'Hostafrancs. Durant 25 anys, director del Centre d'estudis Cristianisme i Justícia (www.fespinal.com ), fa quatre anys superior y director de la Cova de Sant Ignasi i del seu Centre Internacional d'Espiritualitat. Autor de 5 llibres sobre els evangelis de Mateu, Marc i Lluc (traduïts al castellà), autor d'una monografia sobre els Exercicis a la Vida Ordinària. Articles diversos.

11/09/2013
«Manresa li fou l'escola on va aprendre a "vèncer-se a si mateix i ordenar la vida, sense determinar-se per cap afecció que sigui desordenada"»
31/07/2013
«La "perfecció" que hom voldria per a si mateix, no es "conquereix", sinó que "es rep". Tot plegat el farà passar de l'orgull del "voluntarisme" a la humilitat de la "gratuïtat"»
Pàgina 1 de 1