endeutament
29/06/2021
El municipi assoleix la xifra més baixa d'endeutament des del 2013, amb un 38,79%
11/03/2020
L'Ajuntament ha tancat l'exercici amb un superàvit d'1,3 milions d'euros
27/07/2017
Gràcies a les amortitzacions de crèdits realitzades en els darrers anys
12/05/2017
Se situa en una ràtio legal d'endeutament d'un 2.5%, tenint el límit màxim permès al 110%
11/05/2017
Amb un pressupost final de 8,6 milions, l'Ajuntament va tancar l'any passat amb un resultat pressupostari positiu de 632 mil euros
Pàgina 1 de 0