Ajuts

Últims dies per sol·licitar subvencions per a la preservació i millora del patrimoni cultural de Manresa

Se subvencionen les intervencions destinades a restaurar, conservar o millorar els valors patrimonials d'aquells elements que formen part de la identitat històrica de la ciutat

per NacióManresa, 13 d'octubre de 2021 a les 11:56 |
El 15 d'octubre finalitza el termini per demanar les sol·licituds | Genís Sáez
Aquest divendres, 15 d'octubre, finalitza el termini de presentació per sol·licitar subvencions per la preservació i millora del patrimoni cultural de la ciutat.

L'Ajuntament de Manresa va obrir la convocatòria corresponent a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de la ciutat, amb la voluntat de col·laborar amb els agents públics i privats per tal de millorar l'estat de conservació i la visibilitat i dignificació del patrimoni cultural que és un bé compartit per tota la comunitat i un valor estratègic per la ciutat. Tota persona física o jurídica, particulars o entitats públiques o privades, poden presentar la seva sol·licitud telemàticament o a l'Oficina d'Activitats Econòmiques (OAE).


Aquesta convocatòria té com a objectiu subvencionar intervencions en béns catalogats i el seu entorn de protecció i en façanes d'ambients catalogats, sempre segons el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM). Se subvencionen les intervencions destinades a restaurar, conservar o millorar els valors patrimonials d'aquells elements que formen part de la identitat històrica de Manresa.

Enguany s'ha incrementat la dotació de la partida a 15.000 euros i s'ha augmentat el percentatge de despesa subvencionable fins al 50%.


La quantia dels ajuts s'atorgarà segons els criteris de valoració establerts a les bases, que tenen en compte el nivell de protecció de l'edifici –integral, parcial, documental, ambients i fronts edificatoris-, el tipus d'intervenció –patologies greus i urgents, manteniment i conservació, reforma i rehabilitació i ampliació-, així com la incidència de les actuacions –si és sobre l'espai públic i si possibiliten la visita pública i la museïtzació.

La tramitació s'efectua pel règim de concurrència competitiva, i la sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal.

La documentació es podrà presentar de la forma següent:

- Presencialment a l'oficina d'activitats econòmiques (OAE) - Pl. Major, 1. Horari general: dilluns de 9 del matí a 6 de la tarda; de dimarts a divendres de 9 del matí a 3 del migdia, sens perjudici del dret de presentar-la pels mitjans i en els llocs que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- Telemàticament a través de la pàgina web de l'Ajuntament, apartat de Tràmits. La tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectua com es disposa en les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de Manresa.

Per saber si un element està protegit i en quin grau, es pot consultar el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM) al següent enllaç.

Per més informació clica aquí.

 

Participació