Ple Manresa

Tots els grups del ple de Manresa voten a favor de la congelació de taxes i impostos excepte Fem Manresa

Els anticapitalistes han demanat un increment dels impostos a les rendes més altes "davant de la situació d'emergència sanitària que vivim"

per Pere Fontanals , Manresa, 16 d'octubre de 2020 a les 09:56 |
Imatge d'arxiu d'un ple de l'Ajuntament de Manresa | Pere Fontanals
El ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous ha aprovat les ordenances fiscals de 2021 amb la congelació de tots els impostos i taxes amb el vot a favor de tots els grups, excepte de Fem Manresa que demanava un increment dels impostos a les rendes més altes "davant de la situació d'emergència sanitària que vivim".

El perquè del vot en contra de Fem


El regidor anticapitalista, Jordi Trapé, ha considerat que amb les ordenances fiscals proposades "s'ha perdut una oportunitat per a millorar la redistribució de la riquesa". Trapé ha assegurat que la seva formació havia presentat inicialment deu propostes amb aquesta finalitat, i posteriorment, catorze més, "que no van ser valorades" més enllà d'un "en podem parlar" que va respondre el regidor d'Hisenda, Valentí Junyent.

Aquesta afirmació de Trapé va molestar el responsable d'hisenda, que va expressar sentir-se "decebut" pel fet que no haguessin mantingut la "confidencialitat de les reunions". Junyent ha assegurat en el ple que "les catorze propostes de Fem Manresa han estat analitzades pels serveis tècnics i jurídics de la casa i hi ha bonificacions que no es poden portar a terme per la llei d'hisendes locals".


Abans d'aquesta resposta, Trapé havia assegurat que "la sortida de la crisi passa per rebaixar les desigualtats", o sigui "apujar els impostos i aplicar la tarifació social". La seva intervenció ha finalitzat assegurant que el 2021 "presentarem les nostres pròpia proposta d'ordenances fiscals".

El PSC posa com a exemple l'estalvi aconseguit amb el pla de reconstrucció

Per la seva part, el portaveu del PSC, Felip González, ha posat sobre la taula l'esforç fet per l'Ajuntament per la pandèmia: "en sis mesos hem estalviat 3 milions i mig d'euros d'altres partides per destinar-los al pla de reconstrucció. "En aquest cas la cosa no va de dretes o esquerres", ha assegurat, "però a vegades magnifiquem les diferències entre rics i pobres a nivell local, però la incidència que tenen els impostos municipals en aquest sentit, és mínima".

"Havíem d'enviar el missatge que l'Ajuntament també fa un esforç". González ha valorat que el pressupost per a 2021 que, inicialment, s'ha de portar a votació en el proper ple, "serà molt difícil de quadrar".

Per part de Ciutadans, el seu portaveu Andrés Rojo, ha avisat que "les nostres necessitats per a 2021 "seran superiors", però "ens haurem d'estrènyer el cinturó", ha advertit. Per això ha valorat positivament la congelació de taxes i impostos entenent que "s'hauran de rebaixar altres partides en el pressupost". "No cal pujar impostos -ha seguit- perquè els rics i les grans empreses també ho passen malament".


Ordenances congelades

Pel que fa a l'IBI, l'increment zero aprovat per al 2021 arriba després de diverses pujades moderades els darrers anys: 1,7% (2020); 1,5% (2019); 2,5% (2018). El 2017, l'increment ponderat va ser també del 0%, tot i que els tipus impositius van créixer, però els valors cadastrals es van reduir el 8%.

Pel que fa a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), els coeficients tampoc no es modifiquen, després dels increments de l'1,3% (2020) i 1,5% (2019). El 2018 es va congelar l'impost, però l'any anterior, el 2017, l'increment ponderat havia estat del 17,23%.

L'Ajuntament també manté inalterables l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM); l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO); l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua); l'IAE i totes les taxes.

En el capítol de taxes, una de les mesures que va prendre l'Ajuntament en el marc de la crisi de la Covid-19 va ser bonificar el 50% la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires, per tal de donar suport a propietaris de bars i restaurants durant la crisi de la Covid-19. Ara, es mantindrà aquesta bonificació durant 2021.

Encara amb relació a les taxes, les de subministrament d'aigua i la de clavegueram queden fora de les ordenances generals  pel fet que en el darrer ple ja es van aprovar provisionalment noves ordenances per a la regulació dels costos d'aquest servei, amb un 3,5% d'increment.

Finalment, es bonifica el 95% de la taxa dels locals comercials de la planta altell del mercat municipal de Puigmercadal per a entitats sense ànim de lucre o cooperatives que tinguin per objecte activitats relacionades amb l'economia social i solidària, el foment de la sostenibilitat mediambiental, el consum responsable o el comerç just.


Nou sistema de tarifació social

L'altre dictamen important que el govern municipal ha portat a aprovació al ple d'aquest dijous, ha estat la modificació del sistema integrat de tarifació social, que substitueix el vigent des de 2014, per tal d'assegurar que les bonificacions i reduccions s'apliquin de manera uniforme i justa, i en la mesura del possible més persones i famílies puguin tenir-hi accés. En aquest punt no hi ha hagut discussió i s'ha aprovat per unanimitat.

Amb el nou sistema, es modifica l'indicador utilitzat de base per a la concessió d'ajuts, bonificacions i reduccions de taxes i impostos i passarà a ser l'Índex de Referència de Suficiència a Catalunya (IRSC), en comptes del salari mínim. Establir com a base aquest indicador permet una accessibilitat més justa de la ciutadania a les reduccions.

El nou sistema de tarifació social estableix un sistema interconnectat amb altres administracions i que permet un accés fàcil i unificat a les bonificacions a què té accés la ciutadania, amb la qual cosa s'eviten tràmits innecessaris i duplicitats. Fins ara, cada departament que fa reduccions estableix el seu propi procediment de comprovació d'ingressos i hi ha un entramat de circuits no connectats. Amb el nou sistema s'unifiquen criteris i circuits per facilitar tràmits i guanyar eficiència.

A més, fins ara hi havia un sistema de trams insuficients per a l'accés als ajuts o bonificacions. En concret hi havia salts importants en els trams de renda que permetien l'accés a cada percentatge de bonificació. Ara hi haurà més trams, per tal que la progressió sigui més adequada i ajustada a les necessitats.

El canvi d'índex de referència i les modificacions als trams fa que hi hagi més persones que tinguin dret a bonificacions. Així, si fins ara, per exemple, una família de dues persones que cobrés més de 29.700 euros anuals ja no tenia dret a bonificació, ara la xifra d'ingressos màxima que permet accedir a l'ajut és de 31.074, amb la qual cosa més famílies podran accedir-hi.

Alhora, amb l'aplicació de l'IRSC i els nous trams, moltes persones i famílies ja beneficiàries, com que canvien de tram, obtenen més percentatge de bonificació.

 

Participació