Treball

Proves per a tècnics de programes de desenvolupament local i reactivació econòmica a l'Ajuntament de Manresa

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de juny

per Redacció , 17 de juny de 2020 a les 16:09 |
L'Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques de grau mitjà de gestió per a l'execució de programes de desenvolupament local i reactivació econòmica. El termini presentació de sol·licituds finalitza el 26 de juny.

El termini de vigència de la borsa que en resulti serà de dos anys des de la finalització del procés selectiu, entès a partir de la data en què es publiquin els resultats finals. No obstant, la present borsa restarà vigent fins que se n'aprovi una de nova que la substitueixi.


La comesa del lloc de treball es basa en la gestió de projectes de desenvolupament local amb l'objectiu de planificar, coordinar i avaluar l'execució d'un pla amb accions de reactivació i dinamització econòmica arran de la situació extraordinària provocada per la pandèmia derivada de la Covid-19, sobretot de suport al teixit productiu i empresarial de Manresa, la millora de l'ocupabilitat de les persones afectades per aquesta crisi i el manteniment dels llocs de treball.

Les persones que optin a aquestes places hauran d'estar en possessió de qualsevol titulació universitària (grau, llicenciatura, diplomatura), o bé en condicions d'obtenir-la en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives.


Els aspirants presentaran, amb la sol·licitud o en tot cas dins el termini de presentació de sol·licituds, un treball-memòria que haurà de consistir en una proposta de les línies d'actuació a executar per reactivar i dinamitzar l'economia local arran dels problemes derivats de la Covid-19, específicament pensat per la ciutat de Manresa i connectat amb la comarca del Bages.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, es pot consultar la pàgina web municipal a aquest enllaç.

 

Participació