intermediació

L'Ajuntament de Manresa intervé en 118 conflictes veïnals i en resol el 60%

Durant el 2019, el servei municipal Enllaç ha atès 268 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven a un total de 1.884 persones

per Redacció , 18 de febrer de 2020 a les 10:23 |
Presentació de les dades anuals del servei d'intermediació Enllaç | AjM
El servei d'intermediació i treball comunitari Enllaç de l'Ajuntament de Manresa ha atès 268 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven a un total de 1.884 persones; portant-se a terme 992 intervencions diferents. 

Del global de casos atesos i tancats durant l'any (118), el 60% han quedat tancats i resolts satisfactòriament, l'11% no s'han resolt, el 16% han estat interromputs per alguna de les parts, un 12% de casos s'han derivat a altres serveis perquè no corresponia a la tasca de mediació, i l'1% restant són casos desestimats.


Aquestes són les principals dades de la memòria d'activitats corresponent a l'any 2019 del servei d'intermediació i treball comunitari que depèn del programa de Nova Ciutadania.

La principal problemàtica: el soroll


Dins la tipologia de demandes i problemàtiques destaquen de forma majoritària les classificades dins el paràmetre de "problemàtiques veïnals", amb un total de 110 casos (el 92%); dels quals 41 són casos de sorolls, 19 casos de dificultats de relació, 18 relacionats amb la neteja i higiene, 7 sobre problemàtiques d'espais comuns, 11 casos en temes d'humitats, 3 en la gestió de comunitats, 4 sobre obres, 5 casos d'altres temes (olors, ascensors, animals domèstics...) També cal destacar les orientacions i suports donats perquè certes comunitats es constitueixin legalment com a tals.

L'altre bloc important seria el de l'ús de l'espai públic, amb un total de 7 casos que representa el 6% del total (brutícia a solars, problemes a espais públics, etc.). I l'últim bloc el d'activitats econòmiques amb 2 casos que representen el 2%.

Demandes per barris

Quant els barris, les demandes estan molt repartides: Ctra. de Santpedor (21 casos, el 19%); Escodines (20 casos, el 18%); Barri Antic (15 casos, el 12%); Vic Remei (11 casos, el 9%); Plaça Catalunya-Saldes (10 casos, el 8%); La Font: (8 casos, el 7%); Sagrada Família ( 7 casos, 6%); Passeig i Rodalies (5 casos, el 4%); Balconada (4 casos, el 3%); Valldaura (4 casos, el 3%); Cal Gravat (4 casos, el 3%); Poble Nou: (4 casos, el 3%); Mion-Puigberenguer (2 casos, el 2%);P. Ignasi Puig-El Xup: (2 casos, el 2%) i Viladordis (1 cas, el 1%).

Respecte a l'origen de la demanda, aquesta pot arribar per diferents vies tals com: l'Oficina d'atenció al Ciutadà - OAC (32 casos, 26%); per via directa del mateix ciutadà (25 casos, 21%); Policia Local (18 casos, 15%); per les Associacions de veïns (9 casos, 8%); Administradors de finques (8 casos, 7%); Unitat de Salut (6 casos, 5%); per Serveis Socials (6 casos, 5%); Habitatge (5 casos, 4%); Mossos d'esquadra (3 casos, 3%); A través d'instància (2 casos, 2%); Urbanisme ( 1 cas, 1%); Cite Manresa (1cas, 1%); Ensenyament (1 cas, 1%) i Regidoria de barris (1 cas, 1%).

Les coordinacions són una de les peces claus del treball, des del servei s'han donat un total de 160 coordinacions amb diferents departaments del propi Ajuntament (P. Local, Serveis Socials, Medi Ambient, Salut, Habitatge, Urbanisme, etc.) i 100 coordinacions més a nivell extern (Administradors de finques, Món veïnal, Centres de Salut, Mossos d'Esquadra, CITE Manresa , DIAPO, etc.).

Des del servei també es col·labora amb altres projectes per tal de difondre aspectes bàsics de la convivència ciutadana així com donar a conèixer el mateix servei.

Durant aquest any 2019, s'han fet en aquesta línia les següents activitats: xerrada als estudiants del cicle d'Integració Social - IES Guillem Catà de Manresa, xerrada als alumnes de l'escola Diocesana de Navàs, diferents sessions de convivència i mediació al mòdul formatiu d'Acollida adreçat a població immigrada, xerrada sobre aspectes bàsics de convivència adreçada a persones amb protecció internacional de la Fundació Germà Tomàs Canet de Manresa. També s'ha seguit amb el projecte de difusió i sensibilització adreçat a diferents barris de la ciutat. Xerrada al barri de la Font dels Capellans. El total de participants en aquestes activitats va ser de 249 persones.

Des de l'any 2006

El servei municipal d'intermediació Enllaç depèn del Programa de Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Manresa i que està en funcionament des del l'any 2006. El servei compta amb una tècnica especialitzada en mediació, i que porta a terme les mediacions i els contactes comunitaris, i es rep el suport i coordinació del responsable del Programa d'Acollida.

Des de l'any 2013 el servei està inclòs en la xarxa de mediació finançada per la Diputació de Barcelona, i l'altra part, un 50%, està finançada per l'Ajuntament.

El servei es troba ubicat a l'edifici Infants (Ctra. de Vic, 16, 1). L'horari d'atenció al públic és: dilluns i dimecres d' 11:30 h a 14 h i de 16 h a 18 h, dimarts, dijous i divendres, de 9 h a 14 h.

Amb aquest servei es pretén afavorir diversos aspectes de la convivència ciutadana, molt centrat sobretot en dos àmbits: l'Espai privat (blocs d'habitatges i domicilis particulars, espais comuns compartits, etc. que seria la major part de la feina duta a terme) i l'Espai públic (medi obert, places, carrers).

L'objectiu principal del servei és afavorir la convivència ciutadana, tot prevenint i intentant resoldre conflictes entre veïns/nes, però comptant amb la voluntat de les parts. 

Cal destacar que en un gran nombre de casos, la intervenció posa al descobert situacions que requereixen una derivació a altres serveis (casos de gent gran que viu sola amb necessitats, problemes de salut, gent sense llar, ocupacions, etc).

 

Participació