Maltractaments

El nou protocol d'actuació per maltractaments a la infància en la salut es presenta a Manresa

Vol promoure la prevenció, la detecció precoç, l'atenció integral i la rehabilitació d'infants i adolescents afectats, tot incidint sobre les situacions de risc

per Redacció , 6 de febrer de 2020 a les 16:43 |
Presentació del protocol d'actuació per maltractaments a la infància | CatSalut
El Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han presentat aquest dijous a Manresa el nou Protocol d'actuació davant de maltractaments en la infància i l'adolescència en l'àmbit de salut. Han assistit més d'un centenar de professionals de la xarxa sanitària, social i ens locals a l'acte, que es plantejava els objectius següents: 

- Sensibilitzar els professionals sobre la importància d'una visió global i integradora Incentivar una actitud proactiva dels professionals sanitaris en la prevenció i actuació 

- Escenificar el rol dels diferents nivells assistencials i perfils dels professionals 
- Emfasitzar l'actuació conjunta i coordinada. 


El nou protocol, que actualitza el vigent des de 2008, promou la prevenció, la detecció precoç, l'atenció integral i la rehabilitació d'infants i adolescents afectats, incidint sobre les situacions de risc, tot potenciant el treball de col·laboració entre línies assistencials i amb altres Departaments implicats en l'abordatge d'aquest greu problema sanitari i social. 

Una de les novetats consisteix a ampliar el paper dels professionals d'atenció primària i comunitària en la detecció de casos. 

El document defineix indicadors de sospita per avaluar si s'està davant d'un cas de maltractament, tot reduint el marge d'interpretació subjectiva, i estableix quines actuacions (proves, exploracions físiques, entrevistes), circuits i tractaments s'han de seguir en funció de la gravetat dels fets.

També incorpora especificitats per a l'abordatge del maltractament prenatal i del maltractament dels infants en els primers mesos i anys de vida, així com estratègies per evitar la victimització secundària dels infants i adolescents afectats, mitjançant una actuació mínima, ràpida i especialitzada, que no prolongui el seu patiment de manera innecessària. 

El protocol contempla la formació i sensibilització dels professionals sanitaris, amb especial èmfasi en els d'atenció primària; d'altra banda, preveu crear progressivament equips funcionals experts en abusos sexuals i maltractament greu, distribuïts per Catalunya i encarregats de fer el diagnòstic sanitari i el tractament inicial i d'assessorar els professionals de primària i dels hospitals. A la Regió Sanitària Catalunya Central aquest equip multidisciplinar, que donarà cobertura a tot el territori, estarà situat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

A més, s'està desenvolupant un apartat a la història clínica informatitzada d'atenció primària que permeti als professionals introduir dades d'infants atesos amb indicadors de risc de maltractament. Aquestes dades es connectaran amb el Registre Unificat de Maltractaments Infantils de Salut (RUMI salut), que des del 2009 permet recollir informació de casos atesos als hospitals de Catalunya amb servei de pediatria, ginecologia i obstetrícia.

Així mateix, per facilitar que els professionals recullin la informació de forma més estructurada i homogènia, s'han dissenyat diferents models de documents compartits amb altres àmbits sanitaris, socials i judicials.

Per últim, el protocol també vetlla per protegir els professionals sanitaris que, sovint, viuen situacions d'estrés emocional important en atendre infants o adolescents que pateixen o estan en risc de patir un maltractament. En aquest sentit, es remarca la necessitat que les entitats proveïdores on presten servei els professionals els garanteixin recursos i condicions de treball que els facin sentir segurs per a actuar com correspongui. 

 

Participació