Idescat

Només un de cada 13 casaments al Bages té una cerimònia catòlica

L'estadística també destaca que en els set anys computats, el número de casaments entre dones sempre ha estat superior al d'homes

per Pere Fontanals , Manresa, 3 de febrer de 2020 a les 12:29 |
Un casament catòlic en un fotograma de «7 raons per fugir» | ACC
El número de casaments catòlics a la comarca del Bages s'ha reduït pràcticament a la meitat en els darrers set anys computats per l'Idescat, de 100 casaments el 2012, s'ha passat a 51 el 2018, l'últim any amb xifres definitives de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Això, si es té en compte que el número absolut de casaments no ha baixat especialment -en els set anys es mou en una forquilla d'entre 624 i 738 matrimonis/any-, fa que la proporció del pes dels casaments catòlics respecte del total, encara hagi caigut més. 

Al 2012, els casaments catòlics a la comarca -100- significaven el 13,55% del total, mentre que al 2018 -51-, aquest índex va baixar fins al 7,67%. O el que és el mateix, només un de cada 13 casaments a la comarca va tenir una cerimònia catòlica l'últim any estudiat. En canvi, a tota Catalunya, el percentatge de casaments catòlics sobre el total no ha baixat mai de l'11%.


Els casaments oficiats en cerimònies d'altres confessions religioses són pràcticament testimonials: 5 el 2018 i una forquilla d'entre 2 i 7 casaments els darrers set anys. I, en canvi, els casaments exclusivament civils s'han situat de forma estable per sobre dels 600 enllaços -609, 664 i 634, el 2018, 2017 i 2016, respectivament-.

Per nacionalitat i sexe dels cònjuges


Més del 83,5% dels enllaços matrimonials que van tenir lloc el 2018 al Bages van ser entre cònjuges que tenien, tots dos, la nacionalitat administrativa espanyola. Aquesta tònica s'ha mantingut estable en els darrers set anys, sense cap variació important quant a percentatge. L'any en que es va casar menys proporció de parelles espanyoles sobre el total va ser el 2013, amb poc menys del 82,5%, i el que més el 2015, amb un 86,3%.

De la resta d'altres matrimonis per nacionalitat, l'enllaç més comú és el de la dona estrangera amb home espanyol, que el 2018 va marcar rècord amb 62 casaments, un 9,9% sobre el total. En canvi, any rere any, els enllaços entre una dona espanyola amb un home estranger en suposen la meitat. Així, el 2018 en van tenir lloc 29, que van ser un 4,6% del total, un índex molt similar al dels últims set anys.

Finalment, les estadístiques de l'Idescat destaquen que al Bages, en els darrers set anys, els casaments entre dones sempre han estat superiors als matrimonis en els quals els dos cònjuges eren homes. Tant a les estadístiques totals de Catalunya com a les de la demarcació de Barcelona, la tendència general ha estat inversa, amb més matrimonis entre homes que entre dones, tot i que en els darrers anys també s'ha capgirat.

Així, el 2018, es van celebrar 27 casaments en els quals els dos cònjuges eren dones, per 12 en que els dos eren homes. Però aquest fet es repeteix en tots i cada un dels darrers set anys. Al 2012 només es van celebrar 8 casaments entre persones del mateix sexe -3 entre homes i 5 entre dones-, mentre que als següents anys la xifra va anar pujant fins a un total de 20 enllaços anuals, i ha estat el 2018 que els casaments entre persones del mateix sexe s'ha pràcticament doblat fins arribar als 39, sempre, amb més matrimonis entre dones que entre homes.

 

Participació