POUM

L'Ajuntament de Manresa atura quatre contenciosos contra el POUM i garanteix més de 4.000 m2 d'ús públic

El ple de dijous va donar autorització a la signatura dels convenis sobre l'ordenació de les places de la Creu i de Prat de la Riba i dels carrers Sant Cristòfol i Valentí Masachs

per Pere Fontanals, Manresa, 18 de maig de 2019 a les 17:42 |
Ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous | Pere Fontanals
L'Ajuntament de Manresa ha aconseguit aturar quatre contenciosos administratius interposats pel mateix propietari contra el POUM a la plaça de la Creu, carrer Sant Cristòfol, carrer Valentí Masachs i plaça Prat de la Riba. En el ple municipal del passat dijous, el darrer del mandat, es va aprovar la signatura de quatre convenis que preserven per a la ciutat més de 4.000 m2 d'ús públic, 2.150 m2 de nou espai públic, entre zones verdes i recorreguts de vianants, i 2.281 m2 de nova superfície residencial destinada a habitatge de protecció oficial.

Tal i com va explicar durant la sessió el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, la voluntat de l'Ajuntament ha estat la d'explorar les "possibilitats d'acord" en els diferents contenciosos presentats contra el POUM "sempre que les possibles alternatives de l'ordenació fossin coherents amb els objectius d'interès públic plantejats".


De fet, fins ara la meitat dels contenciosos presentats contra el POUM han estat suspesos ja que tant la propietat com l'Ajuntament veien vies alternatives de solució. En aquest marc, l'Ajuntament va aprovar, amb el vot de les forces de govern i l'abstenció de la resta, la signatura de quatre convenis amb l'empresa FOMAN SL després d'arribat a un acord previ.

Plaça de la Creu

En l'àmbit de la plaça de la Creu, a la confluència de la carretera de Santpedor amb l'avinguda de les Bases, el Pla General de 1997 preveia una ordenació amb illa tancada i un sostre edificable de 11.750,08m2.

El POUM va delimitar un àmbit de transformació amb l'objectiu d'aconseguir un espai lliure públic en aquest punt singular de la ciutat. Amb la delimitació del PMU s'aconseguia un 30% d'habitatges de protecció oficial i un 10% de l'aprofitament privat. Però, a més, es proposava reduir l'edificabilitat a 9.986,28 m².


Tal i com ha explicat Aloy, l'acord arribat amb la propietat consisteix en la recuperació del sostre previst en el planejament del 1997 i l'eliminació del pla de millora urbana, "però mantenint les zones verdes al llarg de la carretera de Santpedor per incrementar l'espai públic, i el 30% d'habitatge de protecció oficial". Amb tot plegat, però, l'Ajuntament renuncia al 10% de l'aprofitament privat.

Carrer Sant Cristòfol

En una parcel·la a la confluència del carrer Joan Fusté amb la carretera del Pont de Vilomara, l'objectiu era fixar una ordenació de l'edificació que permetés singularitzar aquesta cantonada i disposar d'una superfície d'ús públic tot configurant un recorregut de vianants que suposés una continuïtat amb els recorreguts definits en els sectors de sòl urbanitzable situats més a l'est.

En el conveni signat amb el propietari, es manté el 30% d'habitatge de protecció oficial i es mantenen els 1.340,90 m2 de superfície destinada a recorreguts per a vianants guanyada amb el POUM. Com en el cas de la plaça de la Creu, l'Ajuntament renuncia al 10% de l'aprofitament privat.

Carrer Valentí Masachs

L'objectiu del POUM, a la finca situada al carrer Valentí Masachs era millorar la imatge del paisatge urbà amb el propòsit de recuperar i potenciar com a itinerari de vianants el traçat de la Sèquia. El planejament de 1997 preveia una edificació en illa tancada i una superfície edificable de 4.944,44 m2.

El POUM va definir una nova ordenació enretirant les edificacions del recorregut de la Sèquia i va reduir aquesta edificabilitat a 3.339,40 m2 .

La solució a la que van arribar Aju7ntament i propietari, tal com ha explicat el regidor al ple, "consisteix en recuperar 1.000 m2 de sostre però garantint una porció d'espai públic que permeti millorar l'embocadura del traçat de la Sèquia".

Plaça Prat de la Riba

Finalment, el ple també va aprovar el dictamen que afectava a una finca situada a la plaça Prat de la Riba, a tocar de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat. És una parcel·la situada en un entorn industrial amb un edifici existent. La demanda de la propietat era atendre una major amplitud d'usos que en el POUM no es van poder reconèixer "perquè no hi havia mecanismes per fer revertir a la ciutat la compensació que suposa aquests majors usos".

L'acord proposa no accepta posar "de manera genèrica els usos de l'entorn" com demanava el propietari en el contenciós, però si que l'Ajuntament n'accepta alguns que es poden reubicar a l'edifici existent i que no tenen afectes sobre la mobilitat. Així doncs, en l'acord, l'Ajuntament accepta els usos d'oficines, hoteler comercial petit (màxim tres establiments) i mitjà però sense ús alimentari (supermercats), magatzem, tecnològic i hoteler. El de restauració que només s'admet com a ús complementari d'altres activitats.

A més a més, en el cas que la propietat utilitzi algun d'aquests nous usos, hauran de fer efectiu el pagament econòmic del 10% de l'increment de l'aprofitament que està valorat amb 91.532 euros.

En aquest cas, l'objectiu públic recau en la millora de l'entorn urbà i en la dinamització econòmica en aquest punt entre el sòl industrial i el sòl residencial.

Amb l'aprovació d'aquests quatre acords, l'Ajuntament ha obtingut més de 2.150 m2 de nou espai públic, entre zones verdes i recorreguts de vianants, i 2.281 m2 de nova superfície residencial destinada a habitatge de protecció oficial o, dit d'una altra manera, uns 32 habitatges que amb el planejament del 1997 Manresa no tenía i que en cas d'una sentència desfavorable per l'Ajuntament, la ciutat els hauria perdut.

 

Participació